Circulaire economie | Berenschot

Dienst

Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie vraagt om een andere denkcultuur en nieuwe spelregels. Wij begeleiden ondernemers en beleidsbepalers die een actieve bijdrage willen leveren aan de nieuwe economie.
Afbeelding - Circulaire economie

Voor overheden betekent dit vernieuwing op alle vlakken van de beleidscyclus plus een herijking van de eigen rol. Hoe formuleert u beleid in deze transitie? Is dat concreet genoeg en slaagt u erin dit te realiseren? Juist vanwege het belang van samenwerking binnen de circulaire economie is er een grote rol weggelegd voor zowel lokale als nationale overheden.

Samenwerking tussen ketens

Het bedrijfsleven, dat aan de slag wil met andere, circulaire businessmodellen en opklimmen op de R-ladder, ondervindt daarbij soms barrières op het vlak van wet- en regelgeving of (financierings)cultuur. Bovendien is veelal nauwere en complexere samenwerking nodig over ketens heen, soms zelfs met concurrenten. Hoe doet u dat met elkaar? Wat zijn de spelregels? En als branchevereniging wilt u uw leden bij deze vragen ondersteunen.

Expertise en ervaring

Wij begeleiden en ondersteunen publieke en private organisaties bij vraagstukken rond de circulaire economie. Dat doen we door onze decennialange ervaring met project-, programma- en procesbegeleiding alsook met beleidsvorming en beleidsevaluaties te combineren met onze expertise op het gebied van de circulaire economie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

  • Het stimuleren en faciliteren van samenwerking (over ketens heen)
  • Het ontwikkelen en evalueren van beleid
  • Het oplossen van financieringsvraagstukken
  • Het ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen
  • Het bepalen van de strategie en visie van brancheverenigingen