Inventarisatie circulair inkopen het Living Lab | Berenschot cases

Inventarisatie circulair inkopen Regio Foodvalley

Case
Inventarisatie circulair inkopen Regio Foodvalley

Deel deze case

Datum

13 december 2021

Opdrachtgever

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Circulair aanbesteden en inkopen is één van de instrumenten van gemeenten om een circulaire economie aan te jagen. Want daarin kunnen zij eisen stellen aan materialen, hergebruik en de CO2-footprint. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Daarom deed het Living Lab Regio Foodvalley Circulair een beroep op Berenschot Klimaattalent om te inventariseren hoe circulair inkopen is belegd bij de acht gemeenten in de Regio Foodvalley. En om door te praten over de kansen en knelpunten voor zowel inkoopadviseurs als beleidsmakers.

Triple-helix samenwerkingsverband

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een triple-helix samenwerkingsverband dat werk maakt van een circulaire economie in de Regio Foodvalley. Eén van de doelen van dit living lab is het stimuleren van circulair inkopen bij gemeenten, alleen ontbrak het de afgelopen jaren aan capaciteit om dit neer te zetten. Reden om klimaattalent Robert van der Linden in te schakelen om in kaart te brengen waar het samenwerkingsverband gemeenten kan ondersteunen.

Integrale inbedding

Door inkoopfunctionarissen en opgavemanagers duurzaamheid te interviewen, werd snel duidelijkheid verschaft over de mate waarin de gemeenten circulair inkopen en waar ze tegenaan lopen. Vervolgens is met deze informatie een kennissessie georganiseerd met de genoemde groep ambtenaren. “Vaak wordt circulair inkopen bij de inkoopafdeling belegd, terwijl circulariteit in de hele organisatie moet zijn ingebed. Tijdens de kennissessie is aandacht gevraagd voor het meer integraal behandelen van circulaire inkoop. We hopen dat die integratie in gang wordt gezet, circulaire inkoop zou hier dan logischerwijs uit moeten voortvloeien”, aldus Robert.

Verbindingen essentieel

In de kennissessie kwam naar voren dat vroeg in het beleid doelstellingen moeten worden geformuleerd voor circulariteit. Circulair inkopen is vervolgens het instrument om deze doelstellingen te verwezenlijken. Belangrijke voorwaarde daarbij zijn verbindingen in de gemeentelijke organisatie tussen de inkoopafdeling en de beleidsambtenaren. Robert: “Met de verworven inzichten kan het Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken aan een meer eenduidige en gezamenlijke aanpak van circulair inkopen. Dit door de uitkomsten te bespreken met de regionale portefeuillehouder en hopelijk hier een vervolg aan te geven.”

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?