Klimaattalent: Energiesysteem Actieplannen | Berenschot cases

Klimaattalent zorgt voor eerste aanzet Energiesysteem Actieplannen netbeheerder

Case
Klimaattalent zorgt voor eerste aanzet Energiesysteem Actieplannen netbeheerder

Deel deze case

Datum

08 november 2021

Opdrachtgever

Netbeheerder

Elektriciteitsnetten raken steeds voller, wat het voor netbeheerders steeds lastiger maakt om nieuwe klanten aan te sluiten. Bovendien zijn netbeheerders maar één van de vele partijen die nodig zijn om de energietransitie te laten slagen. Zij zijn hierin sterk afhankelijk van organen die democratisch-gelegitimeerde besluiten nemen en kunnen zelf niet meer dan die keuzes wat richting geven.

Om het belang van het energiesysteem te tonen en aan te sturen op actieve samenwerking met andere partijen, schakelde een netbeheerder Berenschot Klimaattalent in. Doel: een bijdrage leveren aan ‘Energiesysteem Actieplannen’, die helpen de uitdaging scherp in beeld te brengen en een stap te zetten richting een gezamenlijke strategie.

Complexe samenwerkingsopgave

Veel verschillende sectoren – waaronder duurzame opwek zon & wind, duurzame mobiliteit, industrie en warmtetransitie – hebben impact op de energie-infrastructuur van de netbeheerder. Bovendien kampt de netbeheerder met additionele problemen zoals een tekort aan technisch personeel. En nu centrale elektriciteitsproductie steeds meer verandert in decentrale elektriciteitsproductie met duurzame opwek, ontstaan op specifieke momenten piekbelastingen op het elektriciteitsnet en een mismatch tussen elektriciteitsvraag en ‑aanbod. De netbeheerder heeft dus te maken met complexe uitdagingen binnen de energietransitie en wil externe stakeholders het belang en de urgentie van het probleem goed kunnen uitleggen. Want alleen als beide werelden elkaar begrijpen, kunnen ze de energietransitie laten slagen. Om hier stappen in te zetten, voegde de netbeheerder medio januari 2021 klimaattalent Zebaish Masood van Berenschot toe aan een centraal ontwikkelteam, dat werkt aan digitale en interactieve Energiesysteem Actieplannen.

Ruimte voor regionale input

Om ervoor te zorgen dat de netbeheerder goed kan samenwerken met partners in de regio, droeg Zebaish in de breedste zin bij aan de opzet van de Energiesysteem Actieplannen. Zo dacht ze mee over de structuur en vormgeving van de digitale omgeving, zodat het verhaal van de netbeheerder duidelijk naar voren komt maar er ook ruimte is voor input vanuit de regio. Naast het opzetten van een goede verhaallijn, was ook het gebruik van het juiste beeldmateriaal enorm belangrijk. Zo zorgden beelden uit de regio voor herkenning en enthousiasme bij de gemeenten. Daarnaast ondersteunde Zebaish bij het ontwikkelen van kaartapplicaties die op een interactieve manier de impact van verschillende (beleids)plannen op de energie-infrastructuur van de netbeheerder laten zien. “Nadat de eerste versies van het product gereed waren, heb ik ook wat gebruikerstesten ingericht en uitgevoerd, om te toetsen of het voldoet aan bepaalde basiscriteria en de wensen van de gebruiker. Dit is zeer belangrijk voordat het product doorontwikkeld wordt”, aldus Zebaish.

Mooie basis

De Energiesysteem Actieplannen voor bepaalde regio’s vormen een eerste aanzet vanuit de netbeheerder en zijn inmiddels binnen de RES-regio’s voorgelegd aan een aantal gemeenten. Om er een gezamenlijk plan van te maken, moeten er nog flinke stappen gezet worden. Dat begint bij het meenemen van de verschillende belangen en het formuleren van een gezamenlijke strategie. Hierbij is het cruciaal dat elke partij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de energietransitie neemt, om  samen de doelstellingen binnen het Klimaatakkoord te bereiken! De eerste voorzet vanuit de netbeheerder vormt hiervoor een mooie basis.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?