Amanda Vlieger | Berenschot

Consultant

Amanda Vlieger

Een duidelijke visie op verduurzaming van mobiliteit en creatieve strategieën om impact te realiseren. Ik combineer mijn analytisch vermogen en ervaring om samen met organisaties aan een toekomstbestendige samenleving te bouwen.
Afbeelding - Amanda Vlieger

Over Amanda

Ik ben gefascineerd door de relatie tussen mensen en hun omgeving. Hoe gebruiken we de ruimte en hoe hebben we onze systemen daarop ingericht? In een tijd waarin traditionele systemen onder druk staan, zie ik het als mijn missie om samen met organisaties complexe sociaal-ruimtelijke vraagstukken te doorgronden en oplossingen te vinden.

Het duurzaam en toekomstbestendig maken van Nederland is een gezamenlijke opgave. Dit is een puzzel van samenwerkende partijen die daarin elk hun plek kennen. Als consultant duurzame mobiliteit gebruik ik mijn organisatorisch en analytisch vermogen om inzichten te bieden over het geheel. Met behulp van creatieve werkwijzen bied ik organisaties de juiste handvatten om hun positie in de transitie naar duurzaamheid in te nemen.

Bij Berenschot kan ik als consultant mijn overheidservaring toepassen en krijg ik de ruimte om afstand te nemen om tot een onafhankelijk advies te komen.