Anne van Heerwaarden, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Anne van Heerwaarden

Afbeelding - Anne van Heerwaarden

Over Anne

Als samenleving staan we de komende jaren voor grote opgaven om: goede zorg voor jong en oud, betaalbaar en duurzaam woningaanbod, een concurrerende economie met een krachtige arbeidsmarkt, perspectief voor alle opleidingsniveaus, een aantrekkelijk, fijne en veilige leefomgeving én oog voor de menselijke maat. Tegelijkertijd het Nederlands landschap beschermen maar ook investeren in de bereikbaarheid van alle regio's. 

Deze vraagstukken spelen zich in toenemende mate af op verschillende schaalniveaus en overschrijden traditionele domeinen. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten we, vanuit schaarse ruimte en middelen, met niet altijd alle kennis voorhanden, soms met tegengestelde belangen of inzichten, en soms verrast door nieuwe ontwikkelingen, zo verstandig mogelijke keuzes maken en daar op een goede manier uitvoering aan geven. Hoe  zorg je dat je binnen die complexe context, waar simpele en eenduidige oplossingen op de maatschappelijke opgaven niet voorhanden zijn, toch stappen voorwaarts zet met elkaar?

Als adviseur bij Berenschot help ik graag bij het aanpakken van dit soort ingewikkelde vraagstukken. Als bestuurskundige ben ik gewend om dat vanuit meerdere invalshoeken, met oog voor verschillende perspectieven en belangen te doen. In mijn aanpak ben ik pragmatisch, doortastend en mensgericht en kom ik snel tot de kern van het vraagstuk. Met oprechte nieuwsgierigheid en bevlogenheid kom ik graag samen met u tot de best passende oplossing voor uw vraagstuk.

Gerelateerde inzichten