Anniek Temming, Consultant | Berenschot

Consultant

Anniek Temming

Ik ben ervan overtuigd dat het succes van organisatieverandering bepaald wordt door de mate waarin de mens in de organisatie mee kan bewegen.
Afbeelding - Anniek Temming

Over Anniek

Om organisatieverandering duurzaam te maken, moeten mensen in de organisatie meebewegen. Dat vraagt om een integrale aanpak waarbij enerzijds randvoorwaarden zoals rollen en verantwoordelijkheden georganiseerd worden om de verandering tot stand te laten komen. Anderzijds gaat het om de gedragsmatige ontwikkeling waar mensen doorheen gaan om tot het gewenste toekomstbeeld te komen. Daarin speelt het veranderverhaal, leiderschap en de ontwikkeling van teams een belangrijke rol.

Als adviseur werk ik graag op verbindende wijze aan het verstevigen van de samenwerking binnen teams en een veilig werkklimaat. Als bedrijfskundige heb ik mij gespecialiseerd in leiderschap en verandermanagement en mijn achtergrond in retorica en argumentatietheorie is een waardevolle toevoeging dat onder andere helpt bij het ontwikkelen van een effectief veranderverhaal en de communicatie rondom organisatieverandering. 

Ik heb sterke affiniteit met leren en ontwikkelen. Door mijn ervaring met lesgeven in het wetenschappelijk onderwijs voel ik me ook comfortabel in de rol van trainer en weet daarbij de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken door passende (leer)interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Gerelateerde inzichten