Christiaan Hoetz, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Christiaan Hoetz

Gedreven om stappen te zetten in de energietransitie.
Afbeelding - Christiaan Hoetz

Over Christiaan

Ik ben gedreven om de energietransitie te versnellen. Daarom werk ik met passie aan projecten in de warmtetransitie, zoals Transitievisies Warmte, Regionale Energiestrategieën, warmtenetten en haalbaarheidsstudies. In deze projecten vervul ik graag de verbindende rol om samen stappen te zetten richting een duurzaam energiesysteem. De afgelopen jaren heb ik hierin provincies, gemeenten en andere stakeholders begeleid. Vaak in samenwerking met netbeheerders, energiebedrijven, inwoners en woningcorporaties.

Voor de 6 RES regio’s in Gelderland heb ik bijvoorbeeld de warmtevraag en -aanbod in kaart gebracht in een interactief dashboard. Hiermee zijn samen met de stakeholders de kansen voor collectieve en regionale infrastructuur verkend. De kansrijke gebieden voor warmtenetten zijn onderzocht in 20 haalbaarheidsstudies om te komen tot uitvoerbare projecten.

Gerelateerde inzichten