Femke van der Zaag | Berenschot

Klimaattalent

Femke van der Zaag

Als adviseur met een interdisciplinaire en internationale academische achtergrond, houd ik me graag bezig met verschillende duurzaamheidsvraagstukken – waaronder klimaatverandering en watermanagement. Daarvoor ga ik op een analytische, flexibele, en bovenal enthousiaste manier te werk.
Afbeelding - Femke van der Zaag

Over Femke

Binnen mijn werk als Klimaattalent pas ik dankzij mijn interdisciplinaire opleiding niet alleen sociale, maar ook natuurwetenschappelijke inzichten toe op de uiteenlopende vraagstukken die ik bij mijn opdrachtgevers tegenkom. Vooral de vraagstukken rondom het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving spreken mij aan – zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie. Zo hielp ik provincie Noord-Holland bij het opzetten van de Noord-Hollandse Klimaataanpak: een strategisch beleidsprogramma gefocust op broeikasgasreductie.  

Tijdens mijn internationale master woonde ik in vier verschillende Europese landen, waardoor ik me flexibel en assertief heb leren opstellen. Dit zorgt er nu voor dat ik me nieuwe situaties en contexten snel eigen maak. Daarnaast ben ik erg nieuwsgierig, en neem ik graag een kijkje in andere keukens – gedetacheerd werken past daar uitstekend bij. Door mijn achtergrond begrijp ik dus hoe belangrijk het is om een wereldwijde duurzame ontwikkeling te realiseren en die ontwikkeling toegankelijk te maken voor iedereen. 

Gerelateerde inzichten