Fenna Mossinkoff, Consultant | Berenschot

Consultant

Fenna Mossinkoff

Als adviseur werk ik aan de toekomstbestendigheid van onze democratische en rechtsstatelijke samenleving door belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) vroegtijdig en structureel te betrekken bij formele besluitvorming.
Afbeelding - Fenna Mossinkoff

Over Fenna

Berenschot helpt bij het realiseren van doelstellingen en ambities binnen het openbaar bestuur. Als historicus ben ik het gewend om vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken, met oog voor verschillende perspectieven en belangen, te benaderen. Elke tijd brengt nieuwe uitdagingen voor een samenleving met zich mee en vraagt om passende en innovatieve oplossingen. Met kennis van de ontstaansgeschiedenis van onze democratie, het openbaar bestuur en het publieke debat werk ik aan de verdere ontwikkeling van onze representatieve democratie. Ik ben betrokken en mensgericht en bovenal gedreven om besluitvorming in Nederland toegankelijker te maken.

Gerelateerde inzichten