Marijke Laarman, Consultant | Berenschot

Consultant

Marijke Laarman

Duurzame mobiliteit; een wereld waarin klimaat, bereikbaarheid, economie en leefomgeving in balans zijn, daar zet ik mij voor in. Met oog voor de uitwerking zoek ik innovatieve en duurzame oplossingen.
Afbeelding - Marijke Laarman

Over Marijke

Vanuit mijn achtergrond als (gedrags)econoom ben ik het gelukkigst wanneer ik werk aan vraagstukken over gedragsverandering richting duurzamere keuzes. Mobiliteit is een dynamische sector waarin veel uitdagingen van deze tijd samenkomen. Ook speelt mobiliteit een grote rol in het leefbaar houden van de planeet voor onszelf en volgende generaties. Dat motiveert mij om een verschil te maken in vraagstukken op dit gebied.

Mijn kracht ligt in het organiseren en analyseren van complexe vraagstukken. Ik bekijk problemen met een praktische en innovatieve blik, waarbij ik aandacht hou voor alle betrokkenen. Daarbij heb ik praktijkervaring opgedaan bij een aanbieder van deelmobiliteit. Hier ben ik op de hoogte van zowel de conceptuele als de werkelijke uitdagingen die in deze sector spelen.