Pieterjan van der Hulst, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Pieterjan van der Hulst

Manager en adviseur van ingewikkelde opgaven en samenwerkingsvraagstukken in de energietransitie, fysieke omgeving en mobiliteit. Bekwaam in project-, proces,- en programmamanagement.
Afbeelding - Pieterjan van der Hulst

Over Pieterjan

Drs ing. P.J. (Pieterjan) van der Hulst MSc. MPA is proces- en programmamanager op het gebied van Energietransitie en Gebiedsontwikkeling waar verschillende ruimtelijk functies in samenhang met elkaar ontwikkeld worden. Het gaat meestal om het brengen van voortgang in complexe opgaven in de energietransitie en daaraan gekoppelde samenwerkingsvraagstukken. Hij stuurt dan vaak (interdisciplinaire) projectteams aan gericht op het bereiken van concrete resultaten en vergroten van draagvlak daarvoor. Vaak zorgt hij voor de verbinding tussen de bestuurlijk/politieke dynamiek en de uitvoeringsgerichte praktijk. De heer Van der Hulst is postdoctoraal geschoold in europees milieumanagement en bestuurskunde.

In zijn loopbaan is het accent in zijn werk steeds meer verschoven naar onderwerpen met hoge maatschappelijke relevantie in een context met een nadrukkelijke vraag naar oplossingsgerichtheid, vaak onder tijdsdruk. Hij benut zijn analytische kwaliteiten om te werken aan een op draagvlak gebaseerde oplossing. Zijn interpersoonlijke sensitiviteit helpt hem om in te schatten wat elk van de partijen nastreeft en nodig heeft om stappen voorwaarts te zetten. Naast het streven naar onderling vertrouwen weet hij ook de zaken op scherp te stellen wanneer dit nodig is voor de voortgang.

Gerelateerde inzichten