Robin van Beijnhem, Junior consultant | Berenschot

Junior consultant

Robin van Beijnhem

Europese samenwerking biedt mooie kansen voor Nederland, maar de Europese Unie vraagt ook steeds meer van ons openbaar bestuur. Leidt dit tot vragen binnen uw organisatie? Ik denk graag met u mee.
Afbeelding - Robin van Beijnhem

Over Robin

Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan landsgrenzen, wat betekent dat we ook in Nederland steeds vaker samenwerken over de grens om naar oplossingen te zoeken. Dat biedt mooie kansen voor organisaties, maar levert ook nieuwe uitdagingen op. Met mijn kennis over de verbinding tussen Europese wet- en regelgeving en Nederlandse (de)centrale overheden help ik u graag verder op weg.

Gerelateerde inzichten