Ronald van der Mark, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Ronald van der Mark

Zorgvuldig onderzoek en advies leidt tot inzicht bij politiek-bestuurlijke vraagstukken onder meer op het gebied van integriteit
Afbeelding - Ronald van der Mark

Over Ronald

Ik heb bijna 30 jaar ervaring als beleidsonderzoeker en adviseur voor ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Altijd staan complexe politiek bestuurlijke gevoelige vraagstukken centraal. Op basis van beleidsonderzoeken, evaluaties en doorlichtingen ontstaat inzicht in beleidsprocessen en beleidseffecten. Op basis van mijn onderzoeken kunnen bestuurders en politici gefundeerd besluiten nemen. In al mijn opdrachten gaan inhoud en proces hand in hand. De laatste jaren heb ik een sterk groeiende adviespraktijk opgezet op het gebied van integriteit en waarheidsvinding. Ik voer onderzoeken uit naar vermeende misstanden bij burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, raadsleden en ambtenaren. Ik voer voor Raden en Staten onderzoeken en uit en begeleid hen bij enquêtes. Voor provincies, gemeenten en waterschappen en voor Raden van Commissarissen voer ik integriteitstoetsen uit naar te benoemen bestuurders.

Gerelateerde inzichten