Tim Masselink, Geassocieerd consultant | Berenschot

Geassocieerd consultant

Tim Masselink

Als geassocieerd consultant train ik (senior) professionals en (hoger) management - werkzaam bij zowel publieke als private organisaties - in effectief onderhandelen.
Afbeelding - Tim Masselink

Over Tim

De Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid (ABD) en Heineken. Het zijn slechts twee voorbeelden van zeer uiteenlopende organisaties waarvoor ik trainingen heb mogen geven over onderhandelingstechnieken en – vaardigheden. Als training and research fellow heb ik bij Clingendael (The Netherlands Institute of International Relations) honderden diplomaten en ander overheidspersoneel getraind in diplomatiek en internationaal onderhandelen, zowel in binnen- als buitenland.

Als co-auteur heb ik meegeschreven aan het boek Toponderhandelaars (2018). Daarnaast maak ik samen met het Witt Institute een eigen Podcastserie over onderhandelen: De Onderhandeltafel. Tot slot geef ik geregeld commentaar bij complexe of politieke onderhandelingen in verschillende media zoals BNR, KRO/NCRV, NRC en Elsevier.

Berenschot werkt intensief samen met een aantal zelfstandige professionals. Deze geassocieerd consultants hebben geen dienstverband bij Berenschot maar zijn wel nauw betrokken bij Berenschot. Zij worden op tijdelijke basis ingezet bij opdrachten vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden.