Willem Buunk | Berenschot

Managing consultant

Willem Buunk

Iedereen wil ruimte voor wonen, energieopwekking, werken en mobiliteit. En dat het liefst in een mooi landschap. Dat kan alleen als we heldere keuzes maken en plannen ook echt uitvoeren. Daar help ik bij.
Afbeelding - Willem Buunk

Over Willem

We zijn bezig met een grote verbouwing van onze fysieke leefomgeving. Samen met opdrachtgevers en collega’s werk ik aan de opgaven in de stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en regionale economie, en aan de ontwikkeling van landschap en natuur. Als onderzoeker en adviseur heb ik een brede en diepgaande kennis van ruimtelijke ordening en omgevingsbeleid. Als raadslid en wethouder heb ik ruime ervaring in politiek-bestuurlijke processen en de weerbarstige praktijk van uitvoering.

Mijn sterke kant is om in situaties die inhoudelijk en beleidsmatig complex zijn, tot een overzicht van mogelijkheden en een weloverwogen strategie te komen. Mijn specialisme is om in het speelveld van een maatschappelijke debat met scherpe tegenstellingen tot heldere politiek-bestuurlijke keuzes te komen.  Met de waardenbenadering.nl heb ik een methodiek voor ontwikkeld. Ik geloof in de instrumenten van de Omgevingswet die de uitvoeringskracht van ons omgevingsbeleid kunnen versterken. Samen met de opdrachtgever wil ik hiermee tot resultaten komen.

Gerelateerde inzichten