Doelmatigheid & rechtmatigheid | Berenschot

Dienst

Doelmatigheid & rechtmatigheid

Binnen gemeenten en provincies is veel aandacht voor doelmatigheid en rechtmatigheid, en terecht. Op basis van een vooraf vastgesteld normenkader bepalen we waar een efficiencyslag mogelijk is.
Man bekijkt doelmatigheidsonderzoek op ipad

Binnen gemeenten en provincies is veel aandacht voor doelmatigheid en rechtmatigheid. Besteden we middelen op een doelmatige wijze? Krijgen inwoners waar voor hun belastinggeld? Doelmatigheid betekent feitelijk niet meer dan de vraag welke doelen bereikt zijn en wat dit gekost heeft. Dit soort onderzoeken voeren we regelmatig uit. Vertrekpunt vormen dan altijd de door de gemeenteraad of Provinciale Staten vastgestelde doelen, die bijvoorbeeld in de programmabegroting staan. Een bijzondere categorie doelmatigheidsonderzoeken zijn de 213a-onderzoeken bij gemeenten en de 217a-onderzoeken bij provincies. Op basis van een vooraf vastgesteld normenkader bepalen we waar een efficiencyslag mogelijk is.

 

Rechtmatig handelen

Ook rechtmatigheid is van belang. Gemeenten willen bij de besteding van middelen immers rechtmatig handelen, binnen de vastgestelde begroting. Wij ondersteunen provincies en gemeenten op weg naar de nieuwe rechtmatigheidsverklaring, die vanaf 2022 wettelijk verplicht wordt. Hierbij brengen we in kaart hoe de bestaande controls functioneren en welke ontwikkelstappen nodig zijn om zelfstandig de rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven. Samen met u ontwikkelen we zo een helder stappenplan dat u met het college van B en W en de gemeenteraad kunt bespreken. We kunnen dit proces ook verder begeleiden door het verzorgen van opleiding en training. Medewerkers krijgen hierdoor meer zicht op de inhoud en achtergrond van de begrippen, leren concrete vaardigheden en begrijpen de materie beter.

Onze adviseurs zijn binnen gemeenten en provincies actief geweest in diverse rollen, waaronder concerncontroller, VIC-medewerker en financieel adviseur, waardoor we de begeleiding vanuit eigen ervaring vorm kunnen geven.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag