Financiën overheid op orde krijgen | Berenschot

Dienst

Financiën overheid

Een verantwoorde en effectieve besteding van publieke middelen. Daaraan leveren we een actieve bijdrage. Door publieke organisaties te helpen om financieel gezond te worden én te blijven.
Ambtenaren rekenen financiën van de overheid door op rekenmachine

Goed openbaar bestuur gaat hand in hand met een verantwoorde en effectieve besteding van publieke middelen. Hierbij zijn doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid drie belangrijke pijlers.

Gemeentefinanciën

We hebben jarenlange ervaring met begrotings- en bezuinigingsvraagstukken in de publieke sector op zowel centraal als decentraal niveau. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in gemeentefinanciën. Door vroegtijdig de gemeentebegroting onder de loep te nemen en bij te sturen, zorgen we er samen met u voor dat deze structureel sluitend is. Rekening houdend met welke taken bijdragen aan de opgaven van uw gemeente, maken we het voor u gemakkelijker om zelf prioriteiten te stellen en grip te houden op de doelmatigheid van beleid.

Indien er direct financiële maatregelen nodig zijn om de begroting rond te krijgen, kunnen wij samen met u inzichtelijk maken aan welke knoppen u kunt draaien om bij te sturen. We brengen de structurele en incidentele kosten in kaart en maken onderscheid in wettelijk verplichte taken, bestuurlijke afspraken en overige taken. Zo stellen we gezamenlijk de potentiële financiële ruimte vast.

Financiën op tijd bijsturen

Het vroegtijdig onderzoeken van de staat van de gemeentefinanciën en tijdig bijsturen zorgt ervoor dat publieke organisaties niet structureel in de problemen komen. Ook hiervoor geldt: voorkomen is beter dan genezen. Door onze ervaring, financieel-economische kennis en expertise weten wij een integrale oplossing te bieden voor uw financiële vraagstukken.

Recente opdrachten hebben betrekking op de effecten van bezuinigingen van publieke organisaties, een onderzoek naar de financiële en beleidsmatige ruimte van gemeenten en de inrichting van de concerncontrolfunctie bij een provincie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Oplossingen voor financiën