Financiële informatievoorziening | Berenschot

Dienst

Financiële informatievoorziening

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om de gewenste informatie op de juiste manier te presenteren. Wij helpen bij financiële informatievoorziening.
Ambtenaar presenteert financiële informatie op bord

Veel organisaties hebben te maken met grote hoeveelheden financiële informatie. Management en bestuur verwachten hierbij tijdige en complete rapportages over allerlei onderwerpen. Het liefst zijn de overzichten ook nog op maat of op maat te maken.

Managementinformatie

In de praktijk blijkt het niet altijd even eenvoudig om de gewenste informatie op de juiste manier te presenteren of voor gebruikers voldoende toegankelijk te maken. Het handmatig aanpassen van overzichten zorgt voor een grote werklast in de organisatie en leidt ertoe dat het management de stuurinformatie niet altijd (voldoende) gebruikt.

Met de huidige technieken is het goed mogelijk om hierin een aanzienlijke verbeterslag te maken. Vooral wat betreft het maken van keuzes in de gewenste informatie(voorziening) en het zo veel mogelijk automatiseren van de stappen om hiertoe te komen. Een gebruiksvriendelijke interface is daarbij essentieel.

Sturingsvraagstuk

In onze visie is het genereren van de juiste managementinformatie vooral een organisatorisch en sturingsvraagstuk, en niet zozeer een technisch vraagstuk. Als duidelijk is welke informatie en overzichten opgeleverd moeten worden, is dit eenvoudig door te vertalen in de techniek. Wij helpen u graag bij het aanpakken van deze problematiek.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag