Begroting overheid op orde | Berenschot

Dienst

Begroting overheid op orde

Wij kunnen uw begroting op orde helpen door inzichtelijk te maken waar financiële ruimte zit aan zowel de kosten- als de inkomstenkant.
Ambtenaren bekijken begroting overheid op de gang

Regelmatig kloppen publieke organisaties bij Berenschot aan met een begrotingsvraagstuk. In sommige gevallen moeten er direct stappen gezet worden om de financiële positie te verbeteren. Wij kunnen u hierbij helpen door inzichtelijk te maken waar financiële ruimte zit aan zowel de kosten- als de inkomstenkant. Daarnaast kunnen we u ondersteunen in het maken van slimme bezuinigingskeuzes en bij het dichten van het structurele begrotingstekort. Een nog betere optie is wellicht om uw begroting vroegtijdig door ons laten toetsen, om te voorkomen dat er een gat ontstaat in de structurele begroting. In deze toets kijken we niet alleen waar financiële ruimte zit in de begroting, maar besteden we ook aandacht aan niet-financiële interventies (zoals organisatie-inrichting en het efficiënter inrichten van processen) en aan cultuur, gedrag en routines.

Organisatieontwikkeling

Het doorvoeren van bezuinigingen als het financieel niet goed gaat, leidt op de lange termijn niet tot een hogere financiële slagkracht wanneer niet ook bepaalde culturele patronen in de organisatie worden doorbroken. Bezuinigingen zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder financiën, maar ook van de ambtelijke en politieke top en de organisatie als geheel. Om als organisatie te veranderen, moet de hele organisatie dit doorleven. Daarom besteden wij met onze expertise op het vlak van organisatieontwikkeling tijdig aandacht aan niet-financiële aspecten om de financiële positie van overheden te verbeteren.

Financiële interventies

Bij financieel ingrijpen kiezen gemeenten vaak voor methodes die bewezen en snel de begroting op orde brengen. Denk aan de kaasschaafmethode waarbij elk budget met een bepaald percentage gekort wordt. Of het korten op budgetten die niet onder de kerntaken van de gemeente vallen. Wij pleiten ervoor verder te kijken dan traditionele bezuinigingsmethoden en hier innovatiever mee om te gaan. De doorwerking van maatregelen op lange termijn is hierbij belangrijk. Wij denken graag met u mee over wat er binnen de kaders van het BBV aan innovatieve oplossingen mogelijk is.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag