Concerncontrol en sturing van de organisatie | Berenschot

Dienst

Concerncontrol en sturing van de organisatie

Wij ondersteunen organisaties die in control willen zijn en blijven. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies hebben behoefte aan een slagvaardige concerncontrolfunctie.
Man belt over concerncontrol inrichting organisatie

Wij helpen bij het inrichten van deze controlfunctie. Hierbij combineren we kennis van alle bedrijfsvoeringsdomeinen zoals HRM, inkoop, ICT, informatievoorziening, integriteit, financiën en juridische zaken met de nieuwste inzichten rond bestuur en beleid binnen de overheid.

Een goede controlfunctie zorgt voor optimale afstemming en aansluiting tussen governance, beleid en financiën, en kijkt naar de volle breedte van de organisatie. Hierbij staan de doelen en doelstellingen van de organisatie centraal. Berenschot heeft alle kennis in huis om hedendaagse sturingsmodellen als opgavegericht werken te verbinden met de bedrijfsvoering en control van organisaties.

Uitvoering concencontrol

In de uitvoering kiezen we voor een aanpak waarin we samen met u de gewenste ontwikkeling realiseren. Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in, zoals ontwikkelateliers, vakgerichte opleidingen en werksessies. In overleg met u komen we tot de best passende invulling van het controlmodel in uw organisatie. Hierbij hanteren we bekende controlframeworks, waaronder het Three Lines Model, COSO/ERM, het publieke-waardemodel, de controlrollen en de controlhefbomen van Simon.

Onze adviseurs hebben brede ervaring opgedaan met control door zelf als concerncontroller, businesscontroller of auditor actief te zijn en door het adviseren en mee helpen ontwikkelen van controlorganisaties. Zodoende beschikken we over ruime praktische en theoretische bagage om u in alle facetten te ondersteunen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag