Gemeentekas | Berenschot

Dienst

Gemeentekas

Gemeenten worden voortdurend geconfronteerd met ontwikkelingen die om nieuw beleid vragen. Daarnaast moeten zij omgaan met grote fluctuaties in de inkomsten vanuit het Rijk. Hoe houdt u de gemeente financieel gezond?
vergadering gemeente over financiële kwesties

Gemeentekas is een financieel dashboard dat de uitkering uit het gemeentefonds vertaalt naar bruikbare managementinformatie voor uw gemeente. De tool berekent de inkomsten uit het gemeentefonds, maakt ze inzichtelijk, zoomt in op veranderingen en vergelijkt ze met andere gemeenten. Daarnaast is het altijd actueel: circulaires van het gemeentefonds (bijvoorbeeld de septembercirculaire op Prinsjesdag) worden binnen 24 uur verwerkt, zodat u direct de financiële gevolgen voor uw eigen gemeente kunt zien. Daarnaast kunt u alternatieve scenario’s invoeren om te zien wat de gevolgen van beleidswijzigingen financieel kunnen betekenen voor uw gemeente.

Heldere stuurinformatie

Alle gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd in een online dashboard, inclusief bestuurlijke duiding van onze adviseurs. Controllers, financieel specialisten, wethouders en auditcommissies die het dashboard in gebruik hebben, kunnen de informatie daardoor beter doorgronden. Gemeentekas levert heldere stuurinformatie waar u op kunt bouwen.

Ervaar de voordelen

Gemeentekas is te gebruiken in abonnementsvorm. Om u kennis te laten maken, kunt u starten met een abonnement voor 1 jaar. Dat betekent dat u direct de effecten van de circulaires kunt zien, als één van de eersten inzicht zult hebben in de andere financiële gevolgen van het Regeerakkoord.

 

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek en toegang? Klik dan hier om u aan te melden. Wilt u eerst meer informatie over deze diensten, neem dan contact op met Gert Jan Bosland.

Wat we bieden

Hoe werkt Gemeentekas?

Gemeentekas berekent de inkomsten uit het gemeentefonds op basis van circulaires. De actuele cijfers vanuit het Rijk worden direct gekoppeld aan de diverse beleidsterreinen van uw gemeente. Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen en eventuele veranderingen in inkomsten direct doorberekend. Op basis van gegevens die elke gemeente aan het Rijk moet aanleveren vergelijkt Gemeentekas de inkomsten uit het gemeentefonds met uw uitgaven. Daarnaast laat de tool zien hoe uw inkomsten en uitgaven zich verhouden tot andere gemeenten.

Minimaal drie keer per jaar (kort na verschijning van een circulaire) organiseren we een webinar, waarin onze adviseurs de wijzigingen in het gemeentefonds in een bestuurlijke context plaatsen.

Voorbeelden van Gemeentekas