Rekenkameronderzoek | Berenschot

Dienst

Rekenkameronderzoek

Wij ondersteunen rekenkamercommissies van gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties bij het uitvoeren van onderzoek.
Mensen maken afspraak voor rekenkameronderzoek

De thematiek verschilt per onderzoek, maar doelmatigheid en doeltreffendheid staan vaak centraal.

Bij doelmatigheid draait het om de vraag welke doelen bereikt zijn en wat dit gekost heeft. Worden de middelen doelmatig besteed? Met andere woorden, krijgen de inwoners waar voor hun belastinggeld? Ook rechtmatigheid is van belang. Publieke organisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, etc.) moeten bij de besteding van middelen immers rechtmatig handelen binnen de vastgestelde begroting.

Wij voeren ons onderzoek uit aan de hand van een duidelijk vooraf vastgesteld afwegingskader. Dit kader is gebaseerd op beleid van de organisatie en geldende wet- en regelgeving. Aan de hand van dit afwegingskader toetsen wij of de organisatie de doelen bereikt heeft en binnen de geldende regels heeft geopereerd.

 

Leren van de uitkomsten

Wij hechten er waarde aan om het onderzoek dusdanig vorm te geven dat de organisatie zo veel mogelijk kan leren van de uitkomsten. Dit doen wij onder andere door zo concreet mogelijke aanbevelingen te geven voor verbeteringen binnen de staande praktijk van de organisatie. Hierdoor kan rekenkameronderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Onze adviseurs zijn in diverse rollen actief geweest binnen gemeenten en provincies (onder andere als concerncontroller, VIC-medewerker, financieel adviseur en business controller), en zetten hun praktijkervaring in bij het uitvoeren van het onderzoek.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag