Publieke fiksers | Berenschot

Dienst

Publieke fiksers

Snelheid en daadkracht bij het oplossen van urgente vraagstukken.
Afbeelding - Publieke fiksers

Nederland kampt met urgente vraagstukken. Niet zelden in crisissetting, als de onrust en verontwaardiging in de samenleving toeneemt. Het vraagt snelheid en daadkracht om partijen bij elkaar te brengen, problemen inzichtelijk te maken en tot oplossingen te komen. Ons team van publieke fiksers zorgt daarvoor. Ook als op voorhand onzeker is wat er precies bereikt moet worden.

 

Daadkrachtige doeners

Het team van publieke fiksers bestaat uit hoogopgeleide, stressbestendige en daadkrachtige adviseurs. Zij zijn in staat om onder hoge druk alle relevante kennis, informatie en data toegankelijk te maken en complexe vraagstukken snel te doorgronden. Daarbij brengen we de juiste partijen bij elkaar en zetten tegengestelde belangen onomwonden uiteen. We schromen niet om te escaleren en oplossingen te forceren. In korte cycli werken we samen met de opdrachtgever doelgericht naar het gewenste resultaat.

 

Bewezen resultaat

We hebben aan verschillende moeilijke opgaven gewerkt. Rondom stikstof, aardbevingen en armoede. Zowel voor ministeries, provincies als gemeenten. Afhankelijk van de aard en omvang van het vraagstuk stellen we een passend team samen. Publieke fiksers werken aan een beperkt aantal opdrachten tegelijkertijd om snel tot resultaten te komen. Daarbij werken we actief samen met een groot netwerk adviseurs, hoogleraren en specialisten.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag