Aan de slag met burgerparticipatie | Berenschot Academy

Diensten

Aan de slag met burgerparticipatie, eendaagse training

Bereid uw organisatie voor op de Wet versterking participatie op decentraal niveau en ga aan de slag met het goed organiseren van burgerparticipatie.

Afbeelding - Aan de slag met burgerparticipatie, eendaagse training

Op basis van de Wet versterking participatie op decentraal niveau is iedere gemeente verplicht om een participatieverordening op te stellen en wordt de inspraakverordening uitgebreid. Voortaan dient uw gemeente niet alleen betrokkenheid te regelen bij de voorbereiding maar ook bij de uitvoering en evaluatie van beleid. Invulling geven aan de daadwerkelijke in- en uitvoering van burgerparticipatie als werkwijze voor de gehele organisatie is echter nog niet zo makkelijk. Het vraagt inzet van verschillende expertises en uw organisatie moet bepaalde keuzes maken.

Wij hebben al vele overheidsorganisaties mogen helpen bij het organiseren van burgerparticipatie, het opstarten van de implementatie van deze werkwijze en de politiek-bestuurlijke afstemming eromheen. Deze kennis en ervaring delen wij graag met u in de eendaagse training ‘Aan de slag met burgerparticipatie’. Daarin krijgt u inzicht in de te maken keuzes en prioritering, en leert u concrete acties te formuleren voor een stapsgewijze aanpak, passend bij de ambitie en het vertrekpunt van uw organisatie.

Duur
1 dag
Investering
€ 784,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Aan de slag met burgerparticipatie, eendaagse training

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor adviseurs, projectleiders en programmamanagers participatie, die inzicht willen krijgen in hoe zij goed invulling kunnen geven aan de daadwerkelijke invoering van participatief werken en de verankering hiervan in hun organisatie. We behandelen de stappen uit de handreiking en ontwikkelen een realistisch plan dat past bij uw organisatie. Daarnaast kunt u ideeën, tips en voorbeelden uitwisselen met andere deelnemers.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Wet versterking participatie op decentraal niveau
  • heeft u inzicht in de te maken keuzes en de te beleggen verantwoordelijkheden voor de implementatie
  • beschikt u over een actieplan om dit in uw organisatie verder vorm te geven
  • kunt u de volgende dag concreet aan de slag met uw collega’s!

Programma

In samenwerking met de VNG heeft Berenschot de Handreiking aan de slag met participatie opgesteld. De handreiking omvat een stappenplan met bij elke stap een beschrijving van het onderwerp, de nodige theorie en een selectie aan goede voorbeelden. De handreiking is onlangs hernieuwd en geactualiseerd en vormt de leidraad van het programma:

Ronde 1: Visie en fundament (handreiking stap 1 t/m 3) - U krijgt inzicht in de meer abstracte onderwerpen: hoe kijkt uw gemeente naar de lokale democratie en participatie en waarom zijn deze belangrijk?

Ronde 2: Beleid en instrumenten (handreiking stap 4 en 5) - U maakt een verdiepingsslag op het vlak van beleid en instrumenten. Welke basiswerkwijze hanteert uw gemeente of wil zij gaan hanteren? Met welke participatievormen gaat uw gemeente aan de slag?

Ronde 3: Leren en uitvoeren (handreiking stap 6 en 7) - U leert te bepalen wat uw gemeente gaat doen om de visie waar te maken, het beleid uit te voeren en een leercyclus in gang te zetten.

Ronde 4: Juridisch verankeren (handreiking stap 8) - U ontdekt hoe u participatie kunt verankeren in de verordening.


Tijdens de training is er zeker ook genoeg ruimte om met andere deelnemers ervaringen en best practices uit te wisselen. Na afloop ontvangt u de presentatie en alle gebruikte formats.

Werkwijze

Voorafgaand aan deze training inventariseren we aan de hand van een korte intake wat u als adviseur, projectleider of programmamanager en uw organisatie al hebben gedaan ten behoeve van de implementatie van participatie.

Literatuur

Data

Waar en wanneer

Nader te bepalen
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 695,00
Arrangementskosten
€ 89,00
Totaal
€ 784,00

Omdat Berenschot is ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen wij, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementkosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag