Adviseren in een politiek-bestuurlijke context | Berenschot

Diensten

Adviseren in een politiek-bestuurlijke context

In deze training leert u zichzelf als adviseur nog steviger te profileren binnen een complexe politiek-bestuurlijke context.

Afbeelding - Adviseren in een politiek-bestuurlijke context

Als adviseur in de publieke sector wordt er van u een proactieve rol verwacht bij het maken of wijzigen van beleid. Steeds vaker heeft u daarbij te maken met multidimensionale vraagstukken: verschillende vakdisciplines, diverse in- en externe stakeholders met uiteenlopende belangen en visies. Hier wilt u dan ook rekening mee houden bij het geven van het adviezen en het zoeken naar oplossingen. In deze training krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke rol en profiel als adviseur in een complexe politiek-bestuurlijke context. U krijgt bovendien grondig inzicht in het speelveld waarin u zich begeeft en leert zich daarbinnen proactief op te stellen. Daarnaast leert u effectief om te gaan met het krachtenveld en leert u het speelveld op gepaste wijze te beïnvloeden.

Duur
3 dagen
Investering
€2252,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Adviseren in een politiek-bestuurlijke context

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor (beleids)adviseurs met ervaring die zich steviger willen profileren binnen het complexe politiek-bestuurlijke krachtenveld waarin zij opereren, rekening houdend met organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u grondig inzicht gekregen in uw profiel, rol en positie als adviseur in een complexe politiek-bestuurlijke context. U beschikt over meer zelfkennis en heeft gereflecteerd op uw ervaring en gedrag als adviseur. U bent zich nog nadrukkelijker bewust van uw rol als adviseur binnen het complexe politiek-bestuurlijke krachtenveld. Daarbij leert u de politiek-bestuurlijke arena waarin u opereert te doorgronden. U bent zich bewust van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op uw vakgebied en houd hier rekening mee bij het schetsen van scenario’s, het bieden van oplossingen en het geven van adviezen. U kunt effectief omgaan met verschillende belangen.

Programma

Dag 1 –  Persoonlijke talenten en overtuigingen als adviseur
Tijdens het eerste blok gaan we uitgebreid in op uw persoonlijke stijl als adviseur.

 • Inzicht in persoonlijke talenten, drijfveren en ambities
 • De invloed van persoonlijke normen, waarden en overtuigingen
 • Persoonlijke successen en valkuilen
 • Talenten aanspreken en benutten
 • Reflectie op eigen handelen als adviseur

Dag 2 – Opereren in een politiek-bestuurlijke context
In het tweede blok staat het opereren in een politiek-bestuurlijke context centraal.

 • Het definiëren van de politieke arena
 • Het begrip politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • De politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • Het inschatten van de politieke haalbaarheid
 • De krachtenveldanalyse
 • Stakeholdermanagement

Dag 3 – Adviseren en beïnvloeden in een complex krachtenveld
In het derde blok staat het adviseren en beïnvloeden in een complex politiek-bestuurlijke krachtenveld centraal.

 • Het beïnvloeden van het krachtenveld
 • Beïnvloedingsstijlen
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Het verkrijgen van draagvlak
 • Het adviseren van bestuurders en politici
 • Adviseren in complex krachtenveld
 • Omgaan met conflicterende belangen

Werkwijze

Tijdens deze training gaat u via praktijkgerichte oefeningen, zelf ingebrachte casuïstiek en simulaties flink reflecteren op uw rol en positie als adviseur. Door te oefenen werkt u actief aan het verbeteren van uw adviesvaardigheden in verschillende situaties. U wordt zich daardoor nadrukkelijk bewust van uw houding en gedrag en leert u uw stijl en kwaliteiten nog beter te benutten. Verschillende theoretische modellen geven hierbij houvast. Tijdens de training trekt u nauw op met één van de andere deelnemers, waarmee u reflecteert op uw eigen handelen en persoonlijke leerdoelen. Bovendien helpt u elkaar om de lesstof in de praktijk ook echt toe te passen.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

9 november, 23 november & 30 november 2023
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
27 maart, 10 april & 24 april 2024
van 09.30 tot 17.00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 2.045,00
Arrangementskosten
€ 207,00
Totaal
€ 2.252,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag