Adviseren in een politiek-bestuurlijke context | Berenschot

Diensten

Adviseren in een politiek-bestuurlijke context

In deze training leert u uzelf als adviseur nog steviger te profileren binnen een complexe politiek-bestuurlijke context.

Afbeelding - Adviseren in een politiek-bestuurlijke context

Als adviseur in de publieke sector wordt er een proactieve rol verwacht bij het maken of wijzigen van beleid. Steeds vaker heeft u te maken met multidimensionale vraagstukken: verschillende vakdisciplines, diverse in- en externe belanghebbenden met uiteenlopende belangen en visies. Hier wilt u dan ook rekening houden bij het geven van het advies en het zoeken naar oplossingen. In deze training krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke rol en profiel als adviseur in een complexe politiek-bestuurlijke context. U krijgt bovendien diepgaand inzicht in het speelveld waarin u zich geeft en leert u daarbinnen proactief op te stellen. Daarnaast leert u effectief om te gaan met het krachtenveld en leert u het speelveld op gepaste wijze te beïnvloeden.

Duur
3 dagen
Investering
€ 2.312,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Adviseren in een politiek-bestuurlijke context

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor (beleids)adviseurs met ervaring die zich steviger willen profileren binnen het complexe politiek-bestuurlijke krachtenveld waarin zij opereren.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u diepgaand inzicht gekregen in uw profiel, rol en positie als adviseur in een complexe politiek-bestuurlijke context. U beschikt over meer zelfkennis en heeft gereflecteerd op uw ervaring en gedrag als adviseur. U bent zich nog meer bewust van uw rol als adviseur binnen het complexe politiek-bestuurlijke krachtenveld. Daarbij leert u de politiek-bestuurlijke arena waarin u opereert te doorgronden. U kunt bovendien effectief omgaan met verschillende belangen.

Programma

Dag 1 - Inzichten opdoen in uw rol als adviseur
Tijdens het eerste blok gaan we in op uw persoonlijke stijl als adviseur.

 • Inzicht in uw eigen handelen als adviseur
 • Aansluiten bij hetgeen de opdrachtgever voor ogen heeft
 • Het komen tot de vraag achter de vraag
 • Positioneren ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever
 • Tegendruk bieden aan de opdrachtgever

Dag 2 - Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving
In het tweede blok staat het opereren in een politiek-bestuurlijke context centraal.

 • Inzicht krijgen in de rollen, verantwoordelijkheden, verhoudingen en het samenspel van college, raad en ambtelijke organisatie
 • Het kunnen overzien van het politiek-bestuurlijke krachtenveld waar adviseurs mee te maken krijgen en de rol van bestuurders in dit krachtenveld begrijpen
 • Het kunnen inschatten van de politieke haalbaarheid van plannen door gebruik te maken van een politiek-bestuurlijk afwegingskader
 • Gevoel krijgen bij de aard en veranderlijkheid van opgaven in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Leren wat complexiteit is en hoe je het kunt toepassen in een goed advies

Dag 3 - Adviesvaardigheden in een politiek-bestuurlijke omgeving
In het derde blok staat het adviseren en beïnvloeden in het politiek-bestuurlijke krachtenveld centraal.

 • Versterken van adviesvaardigheden door het kunnen maken van een interne of externe stakeholderanalyse
 • Het leren kennen en herkennen van verschillende bestuursstijlen
 • Het kunnen herkennen van bronnen van macht en invloed
 • Bewust worden van de eigen communicatievoorkeursstijl en verschillende beïnvloedingsstijlen
 • Het kiezen van een effectieve (beïnvloedings)strategie en deze in de praktijk toepassen

Werkwijze

Tijdens deze training gaat u via praktijkgerichte oefeningen, zelf ingebouwde casuïstiek en simulaties flink reflecteren op uw rol en positie als adviseur. Door te oefenen werkt u actief aan het verbeteren van uw adviesvaardigheden in verschillende situaties. U wordt zich praktisch vloeibaar bewust van uw houding en gedrag en leert u uw stijl en strategieën nog beter te benutten. Verschillende theoretische modellen geven houvast.

Te behalen

Na het ontvangen van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

16 september, 30 september & 14 oktober 2024
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 2.045,00
Arrangementskosten
€ 267,00
Totaal
€ 2.312,00

Omdat Berenschot is ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen wij, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementkosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag