Leiderschap, de verdieping | Berenschot Academy

Diensten

Leiderschap, de verdieping

Tijdens deze training gaat u uw rol als leidinggevende verder (her)ontdekken. U krijgt inzicht de wijze waarop u uw impact vergroot bij het realiseren van gezamenlijke doelen en ambities in steeds veranderende omstandigheden.

Afbeelding - Leiderschap, de verdieping

U heeft een uitdagende baan als leidinggevende. Enerzijds wil u zorgen dat taken en verantwoordelijkheden op de juiste wijze worden opgepakt om samen de gewenste doelen en ambities te realiseren. Anderzijds wil u een werkomgeving creëren waarin medewerkers met plezier hun werk doen, verantwoordelijkheid nemen en doen waar ze goed in zijn. In de praktijk blijkt dit soms moeilijk verenigbaar. Het kost moeite de waan van de dag te weerstaan, in te spelen op steeds veranderende omstandigheden en de verschillende teamleden en stakeholders met elkaar te blijven verbinden. Daarover gaat het in deze training, waarin u uw eigen rol als leidinggevende in dit proces gaat (her)ontdekken.

Duur
5 dagen
Investering
€ 3.740,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Leiderschap, de verdieping

Voor wie?

Deze leergang is ontwikkeld voor leidinggevenden die ervaring hebben met het geven van leiding aan hoogopgeleide professionals en hun eigen rol willen verstevigen bij het realiseren van doelen, het faciliteren van samenwerking en creëren van een prettige werkomgeving.

Resultaat

Na afloop van deze leergang heeft u flink gereflecteerd op uw eigen rol als leidinggevende. Daarnaast heeft u uw persoonlijke leiderschapsvaardigheden verder ontwikkeld. U heeft een helder beeld van de uitdagingen en doelstellingen waar uw team voor staat en heeft kennis opgedaan over gespreksvoering, teamontwikkeling en groepsdynamica. Daarmee weet u uw team te motiveren en enthousiasmeren om de gewenste doelstellingen te realiseren. Zo zorgt u ervoor dat teamleden zich samen inzetten voor teamdoelen. Daarnaast zorgt u voor een prettige samenwerking met collega’s. U weet als leidinggevende wanneer u hierbij moet interveniëren of bijsturen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1 - Reflectie
In dit eerste blok brengen we u drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en overtuigingen als leider in kaart. Deze elementen bepalen voor een groot deel de wijze waarop u uw rol als leidinggevende invult. U reflecteert op uw eigen rol als leidinggevende tot nu toe. Welke terugkerende dilemma’s ervaart u daarbij? Dit vormt het startpunt voor het verder ontwikkelen van persoonlijke, relevante leiderschapsvaardigheden.

Dag 2 –  Uw stip op de horizon
In dit blok creëert u een helder beeld van de uitdagingen en doelstellingen van uw team in relatie tot de doelstellingen van uw organisatie. U zet voor uw team een stip op de horizon. Vervolgens maakt u een analyse van uw team. Wat is er binnen het team al aanwezig om ambities waar te maken? Hoe verhouden individuele ambities zich tot collectieve ambities en kwaliteiten? In welk opzicht moet het team zich ontwikkelen? Er is tevens aandacht voor de invloed van het interne en externe krachtenveld. Welke elementen en stakeholders spelen daarbij een rol. Wat is er voor nodig om uw (team)doelstellingen te bereiken?

Dag 3 – Leiderschap versus management
Waar je vroeger als leidinggevende vooral bezig was met managementvaardigheden als resultaat boeken en het managen van processen, wordt er nu van je verwacht dat je ook aandacht hebt voor het welzijn van medewerkers en ze kunt enthousiasmeren en verbinden. Daarom wil je vaardigheden ontwikkelen die zich richten op het coachen van je team, het bevorderen van het wij-gevoel, het creëren van saamhorigheid, gezamenlijke normen en waarden en het ontsluiten van de menselijke potentie.

Dag 4 - Leiderschap bij verandering
Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt van leidinggevenden en teams om een groot aanpassingsvermogen. Hoe speelt u met uw team in op veranderende omstandigheden? En wat is er voor nodig om de door u gewenste verandering in gang te zetten. Daarover gaat het in dit blok. We hebben daarbij in bijzonder aandacht voor de onderstroom in organisaties. Dit speelt een grote rol bij veranderopgaven.

Dag 5 - Verbindend leiderschap
In dit blok komen uw persoonlijke stijl van leidinggeven, ambities van uw organisatie, doelstellingen binnen het team en belangen van andere stakeholders samen. Hoe kunt u deze elementen met elkaar verbinden? Welke rol wil u gaan aannemen als u kijkt naar uw talenten als leidinggevende, uw persoonlijke ambities en organisatie- en teamdoelstellingen. Wat heeft u nodig om deze rol te gaan vervullen. En vraagt dit van u en uw omgeving.

Werkwijze

U krijgt tijdens deze leergang theoretische modellen aangereikt en gaat daarnaast ook vooral zelf praktisch aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Zo ontwikkelt u uw leiderschapsvaardigheden en kunt u uw impact als leider binnen uw organisatie vergroten.

Te behalen

Na het voltooien van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

Nader te bepalen
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 3.295,00
Arrangementskosten
€ 445,00
Totaal
€ 3.740,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag