Uitvoeringsgericht omgevingsbeleid | Berenschot Academy

Diensten

Uitvoeringsgericht omgevingsbeleid

Leer in deze training de instrumenten van de Omgevingswet optimaal benutten voor de grote opgaven in de fysieke leefomgeving: van woningbouw en energietransitie tot water en klimaat.

Afbeelding - Uitvoeringsgericht omgevingsbeleid

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet doet meer dan vereenvoudiging van regelgeving en invoering van het digitale stelsel. De Omgevingswet creëert een nieuw beleidsstelsel voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. De overgang naar dit nieuwe beleidsstelsel van omgevingsbeleid biedt de gelegenheid om het ruimtelijk beleid en het milieubeleid (in brede zin) vorm te geven met nieuwe instrumenten.

Eigentijds omgevingsbeleid zet met de strategische beleidsinstrumenten de aanpak van de grote opgaven in de fysieke leefomgeving centraal. Veel gemeenten hebben de eerste stap al gezet met de omgevingsvisie en provincies werken al met omgevingsvisies en omgevingsverordening. Deze training helpt u om stap voor stap ook de rest van het beleidshuis op orde te brengen: van visie naar uitvoering, met oog voor de samenleving.

Duur
2 dagen
Investering
€ 1.573,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Uitvoeringsgericht omgevingsbeleid

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor het leiderschapsteam en de kartrekkers van de transitie van het omgevingsbeleid. Primair betreft dit leiders uit gemeenten en provincies:

 • Strategische beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers die de beleidsinstrumenten van de Omgevingswet opstellen.
 • Programmamanagers en projectleiders die de uitvoering organiseren.
 • Leden van directies en het managementteam die overzicht houden op de samenhang van beleidsformulering en uitvoering.

Resultaat

In deze training krijgt u de kennis en vaardigheden aangereikt voor het optimaal benutten van de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet, om te komen tot een eigentijds omgevingsbeleid. Na de training:

 • heeft u een goed begrip van het uitvoeringsgerichte karakter van het nieuwe beleidsstelsel
 • weet u hoe u eigenaarschap kunt nemen voor vernieuwing van uw omgevingsbeleid die past bij de ontwikkeling van uw organisatie
 • zet u de opgaven centraal en kunt u keuzes maken over de passende instrumenten voor de uitvoering van uw beleid
 • heeft u zicht op de verbinding tussen sociaal domein en de fysieke leefomgeving in het beleid
 • bent u in staat de komende jaren stapsgewijs uw beleidshuis op orde te brengen.

Programma

Het programma bestaat uit vier blokken verdeeld over twee lesdagen. In elk van de blokken gaat u aan de slag met voorbeelden van elders of met uw eigen casus. De training sluit af met korte presentatie door de deelnemers en een reflectie op het geleerde.

 1. Het nieuwe stelsel van omgevingsbeleid: de overgang van bestaande ruimtelijke ordening en milieubeleid naar omgevingsbeleid in de praktijk.
  • Het oude versus het nieuwe stelsel
  • Doel en bedoelde werking van het nieuwe stelsel
  • Instrumenten onder de Omgevingswet
  • Plaatsbepaling waar uw overheidsorganisatie staat
 2. De omgevingsvisie: de functie van de omgevingsvisie in de strategische beleidsvoering.
  • Het goed benutten van het instrument omgevingsvisie
  • De omgevingsvisie in relatie tot andere beleidskaders
  • Inhoudelijke kenmerken van een omgevingsvisie voor werken met programma’s
  • Relatie tussen het beleid voor het fysiek domein en het sociaal domein
 3. Van visie naar uitvoering: het programma als belangrijk instrument voor de uitvoering.
  • Verschillende programma’s onder de Omgevingswet
  • Mogelijke invulling van het onverplichte programma: gebiedsgericht/thematisch.
  • Het werken met programma’s in uw organisatie
  • Het programma in de beleidscyclus en P&C: monitoren en actualiseren
 4. Kwaliteit van de leefomgeving: invulling geven aan de verbeterdoelen onder de Omgevingswet.
  • Van behoud naar verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
  • De relatie tussen de Omgevingsvisie, het omgevingssplan en de VTH-cyclus
  • Operationele cyclus en sturen op output

Incompany

We organiseren deze training ook incompany. Daarbij stellen we in overleg met u een training op maat vast. We kunnen bijvoorbeeld een training over het ontwerpen van het beleidshuis ontwerpen. Samen met uw organisatieteam brengen we dan in kaart hoe het beleidshuis eruitziet en hoe uw organisatie daar stapsgewijs naartoe kan werken.

Bij een incompanytraining kunnen we bovendien in extra modules ingaan op 1) hoe uw gemeente regie kan pakken op de Omgevingswet, 2) hoe u de juiste afwegingen kunt maken via begeleiding van de Omgevingstafel, 3) de rol van vergunning, toezicht en handhaving (VTH) en de verbinding tussen VTH en strategie & beleid. Maak uw wensen kenbaar, we denken graag met u mee.

Werkwijze

Elke training begint met het delen van de leerdoelen van de deelnemers. Vervolgens krijgt u een theoretisch deel, afgewisseld met oefeningen met praktijkvoorbeelden. Gedurende de training is er alle ruimte voor interactie en het stellen van kritische vragen.

Mocht er tijdens de training onvoldoende tijd zijn om alle oefeningen te doorlopen, dan kunt u de betreffende opdracht alsnog thuis uitvoeren en opsturen. De trainer reageert hier dan schriftelijk op.

Te behalen

Na het voltooien van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

16 september & 30 september 2024
van 09.30 tot 17.00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 1.395,00
Arrangementskosten
€ 178,00
Totaal
€ 1.573,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag