Positieve gezondheid op de werkvloer | Berenschot cases

Positieve gezondheid op de werkvloer

Case
Positieve gezondheid op de werkvloer

Deel deze case

Datum

25 januari 2021

Opdrachtgever

Institute for Positive Health

De gezondheid van zorgprofessionals staat al jaren onder druk, onder meer vanwege de ervaren werkdruk, onregelmatige roosters en toenemende fysieke werklast. De meest recente cijfers van IZZ laten zien dat in 2019 zowel hun zorggebruik als het verzuim en verloop weer toenamen. En zeker nu in coronatijd zijn zorgprofessionals in de hoogste versnelling aan het werk en is werken in de zorg meer dan ooit topsport.

Voor jezelf zorgen

Zorgprofessionals willen vooral het beste voor hun patiënten en cijferen zichzelf daardoor vaak weg. Echter als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor je cliënten zorgen. Een gezonde medewerker heeft immers meer energie om in z’n cliënt te steken. Maakt een extra praatje, is compassievoller, maakt minder fouten. Zeker in de huidige arbeidsmarkt mag van een goede werkgever verwacht worden dat hij zijn medewerkers helpt om ook voldoende aandacht te besteden aan hun eigen gezondheid en niet pas als zij ziek worden.

Eigen regie

Samen met het Institute for Positive Health (IPH) helpen wij zorgorganisaties hierbij met een procesaanpak op basis van het gedachtegoed Positieve gezondheid van Machteld Huber. Zij definieert gezondheid als ‘het vermogen zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in ieders leven’ (2011). Met het IPH werken we daarom een aanpak uit die binnen de context van zorgorganisaties te gebruiken is.

Breed én persoonlijk

Het betreft een brede en tegelijkertijd persoonlijke benadering die past bij de zorgprofessional. Medewerkers krijgen zicht op hun sterke punten en de werkgever faciliteert en stimuleert hen om hiernaar te handelen. Zelf ontdekken werkgevers wat nodig is voor een plezierige werkomgeving, met tijd en aandacht voor het individu. Een omgeving ook waar medewerkers zich veilig voelen om hierover het gesprek te voeren en de faciliteiten krijgen om het beste in henzelf naar boven te halen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?