RAKU - Regionale aanpak zeldzame tumortypen | Berenschot cases

Regionale aanpak zeldzame tumortypen

Case
Regionale aanpak zeldzame tumortypen

Deel deze case

Datum

25 januari 2021

Opdrachtgever

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht

Het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) is een samenwerking van onder meer mdl-artsen, oncologen en chirurgen uit het St. Antonius Ziekenhuis, het UMCU, het Meander Medisch Centrum, ziekenhuis Rivierenland en het Diakonessenhuis. De samenwerking en het centraliseren van behandelingen van zeldzame tumortypen hebben tot doel de gestelde volumenormen te behalen.

Uiteenlopende belangen

Ondanks de urgentie om samen te werken, speelden tegelijkertijd uiteenlopende belangen een rol, niet ongebruikelijk bij de start van samenwerkingsverbanden. Denk aan het maatschappelijk belang, ziekenhuisbelang, belang van de maatschap/vakgroep en de persoonlijke belangen. Om te komen tot de huidige succesvolle samenwerking, hebben betrokkenen verschillende hobbels genomen.

Gezamenlijke uitvoering

Na het tekenen van het bestuurlijk akkoord tussen ziekenhuizen hebben wij als onafhankelijke partij een gidsrol vervuld om de RAKU-samenwerking vorm te geven. Hiervoor is een werkgroep opgericht, waarin betrokken stakeholders werden vertegenwoordigd. Hiervoor hebben we eerst de stakeholdergroepen in kaart gebracht, hun belangen geïnventariseerd en vervolgens de vertaalslag naar het primair proces gemaakt. Daarna is gezamenlijk uitvoering gegeven aan de beoogde samenwerking, in de vorm van een multidisciplinair overleg, samen opereren en het samen zien van patiënten. Tot slot hebben we een rol gespeeld in de evaluatie van de samenwerking, om zo doorontwikkeling te borgen.

Harde en zachte voorwaarden

Door middel van deze aanpak hebben we de harde en zachte voorwaarden voor de samenwerking in kaart gebracht. De harde voorwaarden betreffen de verdeling van taken en bijvoorbeeld de financieringswijze. De zachte voorwaarden gaan over vertrouwen: gunnen de betrokken stakeholders elkaar iets en geloven zij in elkaar?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?