Sturing en toezicht UWV en de SVB krijgen ruime voldoende

Sturing en toezicht UWV en de SVB krijgen ruime voldoende

Case
Sturing en toezicht UWV en de SVB krijgen ruime voldoende

Deel deze case

Datum

28 december 2020

Opdrachtgever

Ministerie van SZW

Sinds de vorige SUWI-evaluatie in 2015 zijn veel verbeteringen doorgevoerd in de sturings- en toezichtsrelatie van SZW richting UWV en SVB. De huidige situatie is qua werkbaarheid en effectiviteit te kwalificeren als een ruime voldoende. Dat concludeert Berenschot na de evaluatie van de invulling door SZW van de sturing en het toezicht op UWV en de SVB. Deze evaluatie is een onderdeel van de bredere SUWI evaluatie die in 2021 wordt uitgevoerd.

Sturing en toezicht UWV en SVB

Het Berenschot rapport is als bijlage opgenomen in de kamerbrief die minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark eind juni 2020 verstuurden om de Tweede Kamer te informeren over de stand van de uitvoering in de sociale zekerheid. Voor het onderzoek voerde Berenschot deskresearch, diepte-interviews en groepsgesprekken uit bij SZW, UWV en SVB. Daarnaast werd in vier praktijkcasussen onderzocht hoe werkbaar en effectief sturing en toezicht in de praktijk is, en hoe binnen UWV en de SVB sturing, toezicht en risicomanagement werkt.

“We concluderen dat sinds de vorige SUWI-evaluatie veel verbeteringen zijn doorgevoerd in de sturings- en toezichtsrelatie. De huidige situatie kwalificeren wij qua werkbaarheid en effectiviteit van sturing en toezicht als een ruime voldoende. Onze aanbevelingen zijn er dan ook op gericht om deze positieve trend verder te versterken.”, vertelt Bram Berkhout, senior managing consultant bij Berenschot. “Uit de evaluatie blijkt met name dat zowel UWV als SVB te maken hebben met een aantal dilemma’s in de uitvoering waarvoor zij een oplossing moeten zien te bedenken. De dilemma’s in de beleidscyclus leiden namelijk tot opdrachten die met elkaar conflicteren en risico’s in de uitvoerende cyclus. Daarbij komt dat de uitvoering te maken heeft met een steeds complexer wordende omgeving en IT-infrastructuur”, vervolgt Berkhout. “Onze aanbevelingen zijn met name gericht op het bewuster omgaan met de doorwerking van dilemma’s in de beleidscyclus richting de uitvoering, oftewel UWV en SVB (maar ook vice versa)”, besluit Berkhout.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?