Toekomstbestendige inrichting gemeentelijke toegang Bodegraven-Reeuwijk | Berenschot cases

Toekomstbestendige inrichting gemeentelijke toegang Bodegraven-Reeuwijk

Case
Toekomstbestendige inrichting gemeentelijke toegang Bodegraven-Reeuwijk

Deel deze case

Datum

17 juni 2024

Opdrachtgever

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Met herinrichting van de gemeentelijke toegang wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk meer grip krijgen op de kosten binnen het sociaal domein. In het collegeprogramma van de gemeente was bepaald dat er in 2024 een extern bureau de werking van het sociaal team zou evalueren, waarbij ook de samenwerking met huisartsen en onderwijs opnieuw tegen het licht zou worden gehouden. Vanwege een onverwacht begrotingstekort van een miljoen euro op het sociaal domein wilde het college tevens een plan van aanpak voor meer grip en sturing op de financiën.

Vertrouwen in de aanpak

De gemeente koos ervoor om de evaluatie van de gemeentelijke toegang en de herinrichting hiervan gelijktijdig uit te voeren. Hiertoe schreef de gemeente twee gerenommeerde partijen aan. “Het onderscheidende aan Berenschot lag in de aanpak en het vertrouwen dat ik daarin had. Freek en Wouter gaven mij de indruk dat ze wisten waar ze over spraken en dat ze de benodigde kennis, ervaring en een stuk expertise meenamen”, stelt Sonja van der Velde, domeinregisseur Maatschappij en waarnemend algemeen directeur bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Extra draagvlak

Voorafgaand aan de opdrachtverlening bezocht Van der Velde tevens een expertmeeting bij Berenschot om meer te horen over het inrichten van toegang, grip en sturing, en om gevoel te krijgen bij waar Berenschot voor staat en of dit klopte met de eigen organisatie. “De aanpak bleek goed aan te sluiten bij wat wij wilden: dat onze partners en stakeholders maar ook andere gemeenten werden geïnterviewd en dat hun input rond een toekomstbestendige en duurzame inrichting van het sociaal domein werd meegenomen”, zegt ze. “De overtuiging en knowhow van Berenschot gecombineerd met de goede landelijke voorbeelden die ze aandroegen, zorgden voor extra draagvlak en vormden een prachtig vliegwiel.”

De overtuiging en knowhow van Berenschot gecombineerd met de goede landelijke voorbeelden die ze aandroegen, zorgden voor extra draagvlak en vormden een prachtig vliegwiel.

- Sonja van der Velde, domeinregisseur Maatschappij en waarnemend algemeen directeur bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nul frictie

Vorig jaar december gingen de Berenschot-adviseurs van start. “Er was direct een klik met raad en college, doordat Berenschot goed op inhoud kon schakelen. Daardoor was er nul frictie rond de aanpak. Ook het feit dat Freek zelf raadslid is geweest, zorgde voor veel verbinding, dan sta je gelijk met 2-0 voor.” Een ander pluspunt betrof het wekelijks en later tweewekelijks afstemmingsoverleg met Van der Velde en concern controller Paul Vonk. “Bij opmerkingen van onze kant begrepen ze meteen wat we bedoelden en werden punten gelijk opgepakt en aangepast. Ook vragen via app of mail werden doorgaans dezelfde dag beantwoord. Je voelt je echt klant, dat heb ik als uitermate plezierig ervaren.”

Nieuwe positionering

Op 1 april werd het onderzoeksrapport opgeleverd, inclusief implementatieplan waar het sociaal team van de gemeente nu volop mee aan de slag is. “Uit het onderzoek van Berenschot kwam naar voren dat voor het inrichten van meer grip en sturing we onze organisatie ook moeten wijzigen. Op dit moment werken we samen met een coöperatie, die voor ons de toegang tot het sociaal domein regelt. Het advies van Berenschot was om de toegang tot het sociaal domein te positioneren als een gemeentelijke afdeling”, schetst Van der Velde. Deze uitbreiding van de organisatie vergde een OR-adviesaanvraag; begin juni werd instemming verkregen.

Staan en draaien

Voor de nieuwe inrichting maakte het sociaal team tevens een doorkijkje naar de vereiste formatie, rollen, functies en competenties, waarbij ook de kennis en kunde van de eigen medewerkers worden aangeboord. Op basis van de door Berenschot voorgestelde aanpak zijn inmiddels vier deelopdrachten vastgesteld: 1) organisatievorm, sturing en samenwerking met partners, 2) personeel, expertise en cultuur, 3) procesinrichting en ondersteuning, en 4) opzetten van basiszorg in de toegang van het sociaal domein. Van der Velde toont zich tevreden. “Ondanks de tijdsdruk heeft Berenschot het traject heel zorgvuldig doorlopen en stilgestaan bij zaken die echt van belang zijn. En dankzij hun ondersteuning bij het inrichten van de deelopdrachten en de pijlers kunnen we op 1 januari 2025 staan en draaien.”

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief