Cyber crisis readiness programma | Berenschot dienst

Dienst

Cyber crisis readiness programma

Met het cyber crisis readiness programma van Berenschot en Fox-IT verhoogt u de weerbaarheid van uw organisatie tegen cybercriminaliteit.

Cyberincidenten zijn onvermijdelijk. Vandaar dat veel bedrijven preventief passende maatregelen nemen en norm- en risico-gebaseerd werken. Het identificeren van cyberincidenten en hier effectief op reageren, vergt echter een andere aanpak en specifieke vaardigheden.

Het cyber crisis readiness programma van Berenschot en Fox-IT stelt u in staat cyber weerbaar te zijn in tijden dat het echt nodig is. Nadat u het programma ‘Cyber Crisis Ready or Not’ heeft doorlopen, bent u in staat potentiële incidenten of crises vroegtijdig te identificeren én bent u voldoende voorbereid om adequaat te reageren als zich onverhoopt toch een incident voordoet.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Onze aanpak

Bouwstenen cyber crisis programma

Voor veel organisaties is het een uitdaging om adequaat voorbereid te zijn, tijdig te reageren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het gaat dan bovenal om structuur, cohesie en geïntegreerd werken. In onze aanpak spelen we hierop in door middel van vier bouwblokken. Deze vier bouwstenen vormen tevens het fundament voor de verschillende interventies.

Afbeelding -
Programma

Cyber Crisis Ready of Not?

Samenwerking Fox-IT en Berenschot

In het verleden hebben Berenschot en Fox-IT al meermaals samengewerkt in projecten rond incident response en strategische crisisbeheersing. Onze jarenlange ervaring op dit gebied bundelen we in dit programma. Zo helpen we u bij het ontwikkelen en actualiseren van uw plannen, zodat u uw ambities op het gebied van cyberweerbaarheid kunt realiseren.