Team Resource Management (TRM) | Berenschot

Dienst

Team Resource Management (TRM)

Team Resource Management (TRM) is een manier van werken die erop gericht is menselijke fouten te voorkomen, met name in een omgeving waarbij foutieve besluiten zeer veel impact kunnen hebben.
Afbeelding - Team Resource Management (TRM)

Samenwerking binnen teams levert doorgaans prachtige resultaten op. Maar soms kan het ook behoorlijk mislopen. Als dat gebeurt in een context met een hoog afbreukrisico, vereist samenwerking meteen expliciete aandacht. Niet voor niets oefenen en trainen sectoren als de luchtvaart en de gezondheidszorg al jaren expliciet met Team Resource Management (TRM). Deze filosofie over samenwerking helpt de kans op menselijke fouten in de samenwerking zo veel mogelijk te beperken. Juist omdat fouten in de samenwerking soms desastreuze gevolgen kunnen hebben. Het gedachtegoed van TRM omvat meer dan een checklist, model of handigheidje: de manier van werken raakt aan bedrijfscultuur, leiderschapsstijl, gelijkwaardige arbeidsverhoudingen en veiligheidsbesef. Veel organisaties hebben belangstelling voor TRM omdat ook hun ‘teamwork’ plaatsvindt in een context met hoog risico. Maar weinig organisaties zijn echter zelf in staat om TRM effectief te implementeren en daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van hun manier van werken. Wellicht omdat TRM veelomvattend is en aan veel verschillende aspecten raakt. Tegelijkertijd draait het om slechts zeven afzonderlijke competenties.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Werkend in de praktijk

Wij ondersteunen u bij het invoeren en toepassen van TRM, met oog voor de wensen en mogelijkheden binnen uw organisatie. Als inspirators, trainers, begeleiders en programmamanagers helpen wij u om de TRM-filosofie en ‑methodiek helder over het voetlicht te brengen en daadwerkelijk werkend te krijgen in de praktijk van alledag.

Afbeelding -

Empirisch onderbouwd

Inmiddels hebben wij talloze trajecten succesvol uitgevoerd binnen uiteenlopende organisaties. Denk aan veiligheidsregio’s, waterschappen, hulpverlenende diensten, ministeries alsook private financiële ondernemingen. Naast onze ondersteuning als adviseurs of trainers denken wij ook graag mee over het ontwikkelen van bijvoorbeeld een mooie e-learning-module, podcast of webinar. Tevens bieden we u de eerste en enige empirisch onderbouwde persoonlijkheidsvragenlijst (TRM Inventory), die een goed beeld geeft van de relevante TRM-competenties, specifieke crisismanagementrollen en meer algemene aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van stressbestendigheid.

Afbeelding -
Inzichten

Gerelateerde inzichten