ZMC formuleert nieuwe strategie | Berenschot cases

ZMC formuleert nieuwe strategie

Case
ZMC formuleert nieuwe strategie

Deel deze case

Datum

08 februari 2021

Opdrachtgever

Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) ambieert de zorg van de toekomst te kunnen leveren en voorziet dat het ziekenhuis van de toekomst er onder invloed van nieuwe technologieën en maatschappelijke opvattingen over zorg anders uit zal zien. Niet alleen qua gebouw, maar ook als het gaat om het bieden van een wendbaar en flexibel gezondheids- en zorgconcept dat zich aanpast aan de wensen van patiënt, professional en maatschappij. Centrale vraag in de strategieontwikkeling: welke meerwaarde kan en moet het ZMC in deze context bieden?

Participatieve aanpak

Het is de overtuiging van het ZMC dat de beste zorg in samenwerking tot stand komt. Daarom kiest het ziekenhuis voor een rol als zichtbare, verbindende en initiërende partner. Dit komt terug in de participatieve aanpak van de strategieontwikkeling: een procesaanpak waarbij inhoudelijke onderbouwing en professionele dialoog hand in hand gaan.

Optimaal doorbouwen

Tijdens dit traject hebben we eerst van buiten naar binnen gekeken en met de blik op 2030 besproken wat dat toekomstbeeld leert over waar het ZMC in 2022 wil staan. Daarnaast keken we van binnen naar buiten om optimaal door te bouwen op de kracht van het ZMC. Op basis van een zich zo ontwikkelende visie hebben we de vertaalslag naar een heldere en onderscheidende strategie gemaakt.

Verbonden onderdelen

Strategieformulering, het creëren van draagvlak en de implementatie zijn geen gescheiden onderdelen, maar moeten altijd verbonden worden. Met behulp van deze aanpak heeft het ZMC een duidelijke strategie ontwikkeld, die dankzij de participatieve aanpak ook verankerd is.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?