Tags

Milieu & mobiliteit


Berenschot heeft afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de milieubelasting (energieverbruik, uitstoot CO2, NOx, fijnstof en geluidbelasting) te verminderen.

De rechtstreekse impact van onze adviesdiensten op het milieu is relatief gezien beperkt, zeker ten opzichte van andere sectoren zoals industrie, logistiek en bouw. De kern van onze adviesdiensten is de inzet van adviseurs. Daarbij vindt woon-werk en werk-werkverkeer plaats tussen de adviseur en opdrachtgever. Als onderdeel van ons MVO-beleid hebben we afgelopen jaren reeds maatregelen ingevoerd om de milieubelasting van onze mobiliteit te verminderen en te compenseren. Deze maatregelen maken onderdeel uit van ons vervoersplan.

Vervoersplan

Elektrisch rijden: In 2012 zijn we begonnen met het plaatsen van drie oplaadpunten voor elektrische auto's. Inmiddels zitten we op 8 oplaadpunten. Steeds meer medewerkers zijn dan ook elektrisch gaan rijden.

Stimuleren openbaar vervoer: Wij moedigen het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets sterk aan. Binnen de werkkosten regeling hebben we het fietsplan gehandhaafd. Ook hebben wij enige jaren geleden voor leaserijders de NS-business card geïntroduceerd. In 2015 hebben we 835.000 km met de trein gereden. In 2016 steeg dat aantal met 44,59% tot 1.207.320 km. Ook in 2017 vond er een stijging plaats en is er 1.295.024 afgelegd met de trein.

Fietsplan: Voor woon-werkverkeer (<15 km) en voor transport van woning naar OV-opstapplaats of van OV-uitstapplaats (<15 km) faciliteren wij onze medewerkers. Dit door middel van het voortzetten van het fietsenplan in de werkkostenregeling.

Thuis- en flexibel werken: Om het aantal reiskilometers tot het minimum te beperken, wordt thuiswerken gestimuleerd. Daarvoor beschikken onze adviseurs allen over een laptop, een mobiele telefoon en een inbelverbinding met het bedrijfsnetwerk. Bovendien kunnen adviseurs tot in zekere mate hun werktijden flexibel indelen zodat zij files kunnen vermijden; de CO2-uitstoot is immers bij filerijden veel groter.

Klimaatcompensatie

Berenschot past klimaatcompensatie toe voor de autokilometers die ten behoeve van opdrachten worden gemaakt. In 2016 hadden de lease auto’s een CO2-uitstoot van 624.035 kg. In 2017 596.911 kg. Een reductie van 4,35%.

We realiseren de compensatie door investeringen in duurzame energieprojecten door de aankoop van CO2-credits via de ClimateNeutralGroup. Alle projecten van de ClimateNeutralGroup voldoen aan de hoogste internationale standaarden en worden door onafhankelijke partners geverifieerd en gecontroleerd en de projecten dragen altijd bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio.


Elektrisch rijden

oplaadpaal2

Elektrisch rijden is een onderdeel van onze leaseregeling. Wij hebben in 2012 drie oplaadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Eén van deze oplaadpunten was tevens het 1000e oplaadpunt in Nederland.