5 inzichten om tot betere regionale samenwerking te komen

5 inzichten om tot betere regionale samenwerking te komen

Artikel
5 inzichten om tot betere regionale samenwerking te komen

Deel dit artikel

Datum

01 december 2020

Leestijd

1 minuut

Voor steeds meer opgaven in onze leefomgeving lijkt een regionale aanpak het antwoord. Denk aan regionale mobiliteitsprogramma's om mobiliteit te verduurzamen, regionale energiestrategieën voor de opwek van duurzame energie en de gebiedsgerichte aanpak om stikstofuitstoot te reduceren. Maar hoe kom je tot een vruchtbare samenwerking?

Hierover zijn we op 25 november jl. in gesprek gegaan tijdens een interactief webinar met ruim 40 deelnemers uit een groot aantal regio’s. Emiel Reiding, secretaris-directeur van de Metropoolregio Amsterdam, verzorgde de key-note. Daarna zijn in diverse workshops waardevolle gesprekken gevoerd over regionale samenwerking.

We zetten de belangrijkste inzichten uiteen:

  • Veel vraagstukken vragen om een slim samenspel tussen top-down sturing op hoofdlijnen en goede initiatieven en ideeën van onderop. Dat vergt in de regionale samenwerking een goede balans tussen enerzijds structuur en houvast en anderzijds werken op basis van flexibiliteit en vertrouwen.
  • In regio’s maken we de grote opgaven, zoals de energietransitie en ruimte voor woningbouw, concreet. Oplossingen hangen vaak met elkaar samen en vragen dan ook een integrale benadering. Tegelijkertijd kun je niet alles met alles verbinden. Kies bewust wanneer je dit wel of juist niet doet en blijf hier aandacht aan besteden. Kortom: maatwerk gevraagd!
  • Participatie in de regio is een zoektocht, omdat mensen zich vooral druk maken om hun directe leefomgeving. Volksvertegenwoordigers spelen een cruciale rol in vertellen en vertalen van het regionale verhaal. Durf, transparantie, en eerlijkheid is daarvoor belangrijk.
  • Er zijn er grote parallellen tussen de vraagstukken en problemen waar regio’s voor staan. We kunnen veel van elkaar leren en het is fijn om kennis en ervaring uit te wisselen.
  • Tot slot: regionale samenwerking is nooit af, maar we gaan vooruit!
Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief