Benchmark Kostprijs jeugdhulp | Berenschot

Benchmark

Benchmark Kostprijs jeugdhulp

Neem deel aan de Berenschot Benchmark Kostprijs jeugdhulp en krijg inzicht in hoe uw kostprijs zich verhoudt tot die van collega-organisaties (Jeugd-GGZ of jeugd- en opvoedhulp).

Afbeelding - Benchmark Kostprijs jeugdhulp

Over wat een reëel tarief is voor zorg en begeleiding binnen het jeugddomein, bestaat veel discussie. Lastig daarbij is dat zowel financiers, de sector als aanbieders zelf vaak onvoldoende beschikken over recente, objectieve en gevalideerde gegevens om een reëel tarief te kunnen bepalen. Gevolg is dat daarom vaak gebruik gemaakt wordt van gegevens die wel voorhanden zijn, maar niet per sé toepasbaar op (de specifieke vorm van) jeugdzorg.

Berenschot heeft daarom met de sector een kostprijsmodel ontwikkeld én een methodiek om kostprijzen op eenduidige wijze in kaart te brengen en de opbouw ervan gedetailleerd te vergelijken.

Resultaat

Wat is uw kostprijs, hoe is deze opgebouwd en hoe verhoudt deze zich tot die van collega-organisaties binnen de jeugd-ggz en jeugdhulp? Dat is de centrale vraag die de Benchmark Kostprijs jeugd voor u beantwoordt.

Deze benchmark levert:

  • Objectief inzicht in uw kostprijzen en opbouw van deze kostprijs in kostensoorten.
  • Objectief inzicht in de belangrijkste kostprijsbepalende factoren: functiemix, productiviteit en overhead.
  • Vergelijking met collega-aanbieders.
  • Basis voor integrale verbetering van uw bedrijfsvoering.
  • Belangrijke input voor tariefgesprekken met gemeenten.

Wij stellen voor u een uitgebreide, organisatiespecifieke rapportage op. Daarin leest u hoe uw kostprijzen zijn opgebouwd, hoe dit zich verhoudt tot de opbouw bij collega-aanbieders en aan welke knoppen u kunt draaien om uw kostprijzen te beïnvloeden. Dit helpt u effectief te sturen op de bedrijfsvoering én onderbouwd het goede gesprek te voeren met gemeenten.

Werkwijze

Benchmark Kostprijs jeugdhulp

Elke organisatie neemt op anonieme basis deel en krijgt een individuele rapportage.

Begin juli starten we met een gezamenlijke bijeenkomst. Daarin bespreken we het kostprijsmodel, het daarvan afgeleide invulformat en de planning met u en andere deelnemers. Tijdens deze startbijeenkomst staan we ook stil bij uw specifieke wensen, zoals extra aandacht voor specifieke producten of kostensoorten. De input uit deze bijeenkomst verwerken wij direct in een definitieve versie van het model en het invulformat, dat u vervolgens kunt invullen.

We sluiten aan op de jaarrekening van het voorgaande jaar. Daarbij verwerken wij de ingevulde gegevens, maken een conceptvergelijking en plannen met elke organisatie een validatiegesprek in. Na verwerking van eventuele aanpassingen ontvangt u uw eigen rapportage. De einduitkomsten bespreken we met elkaar tijdens een slotbijeenkomst, waarbij ook alle ruimte is voor reflectie en kennisdeling over en weer.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

  • Wij hebben diepgaande kennis van het jeugddomein, kostprijzen en benchmarken.
  • Onze referentiecijfers zijn de afgelopen jaren van grote waarde gebleken voor de sector.
  • Wij staan voor onze onafhankelijkheid.
  • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Deze benchmark vraagt een investering van € 4.850,- (exclusief btw). Bij meer dan 20 dan twintig deelnemers aan deze benchmark brengen we een korting in rekening. In dat geval bedragen de kosten € 4.450, (exclusief btw).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag

Wilt u niet deelnemen aan de benchmark maar wel uw kostprijs in inzichtelijk hebben ga naar Kostprijs berekenen voor aanbieders in de zorg.