Benchmark Kostprijzen gecertificeerde instellingen jeugdzorg | Berenschot

Benchmark

Benchmark Kostprijzen gecertificeerde instellingen jeugdzorg

Doe mee aan de Benchmark Kostprijzen gecertificeerde instellingen jeugdzorg en krijg inzicht in hoe uw kostprijs zich verhoudt tot die van collega-organisaties.

Afbeelding - Benchmark Kostprijzen gecertificeerde instellingen jeugdzorg

Drie jaar geleden voerden we in gezamenlijk opdrachtgeverschap van Jeugdzorg Nederland en de VNG een landelijk onderzoek naar kostprijzen uit onder alle gecertificeerde instellingen. De uitkomsten hebben een belangrijke rol gespeeld in de discussie over tarieven.

In 2021 zijn discussies over reële kostprijzen en tarieven onverminderd actueel. Bovendien is er behoefte aan vergelijkingsmateriaal. Want hoe verhoudt uw instelling zich tot andere instellingen? Wat zijn belangrijke ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien? En hoe hebben de kostprijzen en interne kostenverdeling zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld?

Resultaat

Deelname aan de Benchmark Kostprijzen gecertificeerde instellingen jeugdzorg vertelt u wat uw kostprijs is, hoe deze is opgebouwd en hoe deze zich verhoudt zich tot die van collega-organisaties. De benchmark levert u:

  • objectief inzicht in de kostprijzen en opbouw van deze kostprijs in vergelijking met de meting van drie jaar geleden
  • objectief inzicht in de belangrijkste kostprijsbepalende factoren, zoals functiemix, productiviteit en overhead. In hoeverre zijn deze gewijzigd sinds 2018 en welke organisatorische keuzes liggen hieraan ten grondslag?
  • een vergelijking met andere gecertificeerde instellingen
  • de basis voor integrale verbetering van uw bedrijfsvoering
  • belangrijke input voor tariefgesprekken.

Wij stellen voor u een uitgebreide, organisatiespecifieke rapportage op. Daarin leest u hoe uw kostprijzen zijn opgebouwd, hoe dit zich verhoudt tot de opbouw bij collega-aanbieders en tot uw kostprijzen van 2018. Daarnaast doen we aanbevelingen en identificeren we verschillende knoppen waaraan uw instelling kan draaien. Dit helpt om onderbouwd en effectief te sturen op de bedrijfsvoering én onderbouwd het goede gesprek te voeren over de tarieven.

Werkwijze

Benchmark Kostprijzen gecertificeerde instellingen jeugdzorg

Elke organisatie krijgt een individuele rapportage, deelname vindt plaats op basis van anonimiteit.

Begin juli starten we met een gezamenlijke bijeenkomst, waarin we het kostprijsmodel, het daarvan afgeleide invulformat en de planning met u en de andere deelnemers bespreken. Tijdens deze startbijeenkomst staan we ook stil bij uw specifieke wensen, zoals extra aandacht voor bepaalde producten of kostensoorten. De input uit deze bijeenkomst verwerken wij direct in een definitieve versie van het model en bijbehorend format, dat u vervolgens kunt invullen. Hierbij sluiten we aan op de jaarrekening van 2020.

Vervolgens verwerken we de ingevulde gegevens, maken een conceptvergelijking en plannen met elke organisatie een validatiegesprek in. Na verwerking van eventuele aanpassingen ontvangt u uw eigen rapportage. De einduitkomsten bespreken we met elkaar tijdens een slotbijeenkomst, waarbij ook alle ruimte is voor onderlinge reflectie en kennisdeling. Indien gewenst, kunnen wij optioneel een groot deel van de benodigde cijfers vooraf voor u invullen op basis van uw databestanden. Dit bespaart uw organisatie tijd en vergroot de betrouwbaarheid van de vergelijking.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

  • Wij hebben diepgaande kennis van het jeugddomein, kostprijzen en benchmarken.
  • Onze referentiecijfers zijn de afgelopen jaren van grote waarde gebleken voor de sector.
  • Wij staan voor onze onafhankelijkheid.
  • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Deze benchmark vraagt een investering van € 4.000,- (exclusief btw).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag

Wilt u niet deelnemen aan de benchmark maar wel uw kostprijs in inzichtelijk hebben ga naar Kostprijs berekenen voor aanbieders in de zorg.