Benchmark Sociaal werk | Berenschot

Benchmark

Benchmark Sociaal Werk

Neem deel aan de Benchmark Sociaal Werk voor sociaalwerkorganisaties en optimaliseer de bedrijfsvoering in uw organisatie. Deze benchmark is in samenwerking met Sociaal Werk Nederland ontwikkeld. Na een succesvolle editie vorig jaar gaan we ook dit jaar aan de slag. Inschrijven kan tot en met maandag 15 april 2024!

Afbeelding - Benchmark Sociaal Werk

Zowel sociaalwerkorganisaties als hun financiers streven naar goede en betaalbare dienstverlening. Er is echter veel discussie over wat goed en wat betaalbaar dan precies is. Dit vanwege beperkt inzicht in kostprijs en effecten (‘outcome’) van de dienstverlening, en doordat gevalideerde en eenduidige kengetallen niet altijd voorhanden zijn. Toch kan dergelijke stuurinformatie helpen de eigen bedrijfsvoering te verbeteren én het gesprek met de financier beter, proactiever en meer datagedreven te voeren. Daarom hebben Sociaal Werk Nederland en haar leden de ambitie uitgesproken toe te willen werken naar een instrument dat prestaties op het vlak van financiën en kwaliteit meerjarig en op een eenduidige manier in kaart brengt.

Berenschot heeft jarenlange ervaring met het meten, benchmarken en optimaliseren van de bedrijfsvoering en kostprijzen. Zo hebben we soortgelijke trajecten gedaan met een aantal sociaalwerkorganisaties, alle gecertificeerde instellingen, alle leden van de CAW-groep (sociaal werk) in Vlaanderen, de meeste aanbieders van beschermd wonen, jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, een grote groep HBH-aanbieders en hospicezorg.

Gezamenlijk met Sociaal Werk Nederland werken we aan één geïntegreerd, datagedreven en langjarig instrument, dat de sector en individuele organisaties op voorsprong zet. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan op bestaande systemen, om de administratieve last tot een minimum te beperken. Ook is er ruimte om de benchmark gaandeweg met elkaar door te ontwikkelen en uit te breiden.

Resultaat

Deze benchmark resulteert in:

 • een gedetailleerd inzicht in de opbouw van uw bedrijfsvoering, kostprijzen, tarieven en opbrengsten.
 • sectorbrede én sectorspecifieke referentiecijfers over verschillende parameters (denk aan functiemix, personeelskosten, productiviteit, verhouding vast/flexibel, overhead, kostprijzen, tarieven en financiële positie).
 • concrete adviezen om deze parameters te optimaliseren.
 • gedeelde kennis, inzichten en best practices.

Elke deelnemer ontvangt een eigen rapportage. Daarnaast stellen we een sectorbeeld op; resultaten van individuele organisaties worden daarbij niet gedeeld. Samen vormen we een benchmarkcommunity, waarin elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen centraal staat.

Werkwijze

Benchmark Sociaal Werk

Tijdens de Benchmark Sociaal Werk onderzoeken we gedetailleerd uw bedrijfsvoering en kostenopbouw, uw omzet en tarieven, financiële positie, output én outcome. Het proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Inschrijven kan tot en met maandag 15 april. Wij zijn voornemens deze benchmark ieder jaar uit te voeren. Indien u inschrijft, is dat voor één jaar.
 • Op maandag 25 maart organiseren we van 15.00-16.00 uur een facultatieve online informatiebijeenkomst (via Microsoft Teams) voor geïnteresseerde organisaties, waarin wij de benchmark toelichten en we eventuele vragen en wensen bespreken.
 • Op donderdag 18 april start de benchmark met een gezamenlijke online bijeenkomst, waarin we het benchmarkmodel, het invulformat en de planning doornemen.
 • De input uit deze bijeenkomst verwerken wij direct in een definitieve versie van het model en het invulformat.
 • Vervolgens vindt in april en mei de gegevensverzameling plaats. We sluiten hierbij aan op de jaarrekening en uw personeelsbestand.
 • Wij verwerken de ingevulde gegevens, maken een conceptvergelijking en voeren in mei en juni met iedere deelnemer een validatie- en duidingsgesprek.
 • Daarna verwerken we eventuele aanpassingen en sturen we juli/augustus iedereen een individuele rapportage toe.
 • Tijdens een bijeenkomst in september bespreken we de uitkomsten, om van elkaar te leren en het traject en instrument te evalueren, zodat we dit kunnen doorontwikkelen.

Gedurende het traject organiseren we verder kennissessies. De onderwerpen voor deze sessies bepalen we samen. Wij denken bijvoorbeeld aan: een benchmark gebruiken voor samenwerking.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Wij hebben diepgaande kennis van het sociaal werk, bedrijfsvoering en benchmarken.
 • Onze referentiecijfers zijn de afgelopen jaren in veel sectoren van grote waarde gebleken.
 • Wij staan voor onze onafhankelijkheid.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De kosten worden gedragen door alle deelnemers. De deelnamekosten bedragen voor organisaties met een jaaromzet tot 5 miljoen euro bedragen € 3.950. Voor organisaties met een jaaromzet van 5 miljoen of meer bedragen de deelnamekosten € 5.350. Deze bedragen zijn exclusief 21% btw.

Vanaf 21 deelnemende organisaties geldt er een korting van 7.5%: € 3.650 voor kleine organisaties en € 4.950 voor grote organisaties.

Vanaf 41 deelnemende organisaties geldt er een korting van 10%: € 3.555 voor kleine organisaties en € 4.815 voor grote organisaties.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag

Wilt u niet deelnemen aan de benchmark maar wel uw kostprijs in inzichtelijk hebben ga naar Kostprijs berekenen voor aanbieders in de zorg.