Beter sturen op beschikbaarheid IT | Berenschot cases

Beter sturen op beschikbaarheid IT-werknemers

Case
Beter sturen op beschikbaarheid IT-werknemers

Deel deze case

Datum

11 januari 2021

Opdrachtgever

Telindus

Telindus, specialist in slimme en veilige IT-platforms, ziet dat klanten steeds hogere eisen stellen aan IT. Dus is het belangrijk dat het bedrijf de juiste mensen in huis heeft met de benodigde kennis en vaardigheden om de beloften van Telindus waar te kunnen maken.

Een aantal factoren maakt dit ingewikkeld:

  • De strategische keuzes van Telindus bepalen welke mensen Telindus nodig heeft. De omslag van onderhoud naar beheer en van reactieve naar proactieve dienstverlening vereist bijvoorbeeld andere kennis en competenties van medewerkers.
  • De arbeidsmarkt is krap en bepaalde profielen zijn moeilijk te werven. Dit maakt werving en selectie steeds uitdagender.
  • De waan van de dag bemoeilijkt het formuleren van een langetermijnvisie op welk personeel Telindus in de toekomst nodig heeft. Vaak wordt nog te ad hoc gereageerd op openstaande vacatures.

Beter sturen

In de geschetste context ontstond bij Telindus de behoefte om beter te kunnen sturen op beschikbaarheid van het juiste personeel voor de komende jaren. Strategische personeelsplanning (SPP) kan als planningsproces in deze behoefte voorzien. Telindus heeft Berenschot gevraagd om het SPP-proces uit te voeren én SPP te borgen voor de toekomst. Het traject moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke ontwikkelingen, en onze ambities als bedrijf daarin, hebben impact op onze personeelsbehoefte in de komende jaren?
  • Welk personeelsbestand (personeelsmix en kwaliteiten) hebben we nodig om die ambities te kunnen realiseren?
  • Wat is de ‘gap’ tussen dit gewenste personeelsbestand en het personeelsbestand dat ontstaat als we niets veranderen?
  • Wat moeten we in ons personeelsbeleid anders doen/ontwikkelen om deze ‘gaps’ op tijd te dichten?

Gezamenlijke inschattingen

Berenschot en HR van Telindus werken nauw samen in het traject, vanuit de overtuiging dat een bundeling van onze kennis en ervaring leidt tot het beste resultaat. In onze SPP-workshops betrekken we verschillende organisatieniveaus: op overkoepelend (directie)niveau bepalen we de strategie en kaders voor het speelveld van SPP. De doorvertaling van deze strategie naar benodigd personeel maken we samen met de leidinggevenden van de individuele afdelingen. Ook werken de leidinggevenden met elkaar aan een concreet actieplan: welke acties zijn nodig om bij het benodigd personeelsbestand uit te komen? Doordat alle lijnmanagers in de workshops voor hun onderdeel deelnemen, wordt de kracht van het collectief benut om scherpe gezamenlijke inschattingen te maken en gedragen uitkomsten te bereiken. Daarnaast participeren HR-medewerkers steeds in alle stappen van het traject, zodat zij ervaring opdoen en handvatten krijgen om in de toekomst zelf SPP-trajecten te faciliteren.

Concreet SPP-plan

Het traject resulteerde in een concreet SPP-plan met een onderbouwde analyse van de personeelsbehoefte in de komende jaren en interventies om hierin te kunnen voorzien. Bovendien beschikt Telindus over een in haar context werkende SPP-aanpak, die de organisatie de komende jaren zelfstandig kan uitvoeren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?