Strategische personeelsplanning | Berenschot

Dienst

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat u ook in de toekomst over de juiste mensen beschikt om strategische doelstellingen te bereiken. Wij helpen u bij het inzetten van strategische personeelsplanning.
Afbeelding - Strategische personeelsplanning

De wereld en het speelveld van organisaties zijn nu meer dan ooit in beweging. De snelheid van deze veranderingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheid vragen om een wendbaardere organisatie. De vraag is dan hoe uw personeelsbestand er nu en in de toekomst uit moet zien. Wat zijn de consequenties van ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt voor uw personele bezetting? Het inzetten van strategische personeelsplanning geeft antwoord op deze vragen.

Flexibel inspelen op veranderingen

Met strategische personeelsplanning creëert u een personeelsbestand waarmee u flexibel kunt inspelen op steeds veranderende omstandigheden. Zo beschikt u altijd over de juiste mensen en talenten. Strategisch personeelsmanagement zorgt er tevens voor dat sleutelposities in uw organisaties optimaal bezet blijven. Daarnaast biedt het u de mogelijkheid gericht te investeren in opleiding en ontwikkeling. Zo bent u verzekerd van de juiste kennis en competenties in uw organisatie.

Wij helpen organisaties bij het structureel inzetten van strategische personeelsplanning en zo te zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over strategische personeelsplanning?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Strategische personeelsplanning inzetten

Cyclische aanpak

De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet – dat is strategische personeelsplanning! Hierbij adviseren we een cyclische aanpak met ons model voor strategische personeelsplanning. Daarbij doorloopt u periodiek zes stappen.

Het inzetten van strategische personeelsplanning doen we bij voorkeur in cocreatie met HR, directie en lijnmanagers. Wij ondersteunen u in het doorlopen van alle stappen.

In workshops met managers en HR komen we tot een concreet plan met de juiste interventies om personele opgaven op te lossen. Wij faciliteren het proces voor strategische personeelsplanning door de frisse blik van buiten naar binnen te brengen. Waar nodig nemen we u het werk uit handen. We zorgen er bovendien voor dat u dergelijke trajecten in het vervolg ook zelfstandig kunt uitvoeren.

Leergang

In de leergang 'Strategische personeelsplanning' krijgt u handvatten om samen met het topmanagement, lijnmanagement en HR de cyclus van strategisch personeelsplanning te doorlopen en grip te krijgen op uw toekomstig personeelsbestand.

Afbeelding - Strategische personeelsplanning model Berenschot
Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen