Het bulldozereffect van strategische personeelsplanning | Berenschot

Het bulldozer­effect van strategische personeels­planning

Blog
Werknemers die aan het overleggen zijn hoe de duurzame inzetbaarheid verbeterd kan worden

Deel deze blogpost

Datum

30 maart 2022

Leestijd

2 minuten

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt organisaties veel fundamenteler te kijken naar de toekomstig beschikbare en toekomstig benodigde arbeidsbehoefte en eventuele discrepanties daartussen. Kreeg voorheen schaarste aan financiering prioriteit, nu gaat het om het borgen van de continuïteit van de organisatie in een permanent krappe arbeidsmarkt. Organisaties die hier goed mee omgaan, zullen in de toekomst het verschil gaan maken.

Krappe arbeidsmarkt

Strategische personeelsplanning (SPP) geeft concrete handvatten om personeel – en daarmee de organisatie – toekomstbestendig te maken. Hangt het belang dat wordt toegekend aan SPP samen met de ervaren arbeidsmarktproblematiek? Wij denken van wel, want SPP brengt in kaart hoe het gewenste personeelsbestand er over een aantal jaar uitziet. En die urgentie en het belang daarvan is duidelijk in een krappe arbeidsmarkt.

De actuele personeelstekorten lijken een strategische benadering met een langere termijn visie, van de problematiek te blokkeren. Daarbij is het bulldozereffect zichtbaar: door hr-­professionals aan SPP toegekende prioriteit blijkt een jaar later niet gerealiseerd. Een ‘doorschuif’-patroon dat we inmiddels vele jaren zien terugkeren.

Doorzettingskracht

Binnen HR is het gevoel van urgentie er wel, maar het ontbreekt aan doorzettingskracht om met het thema aan de slag te gaan en er geld - en vooral ook tijd - voor vrij te maken. Toch staat de krappe arbeidsmarkt nog steeds hoog op de agenda in de boardroom, zo blijkt uit ons jaarlijks terugkerend Strategie Trendsonderzoek

Enerzijds worden organisaties afgeleid door de waan van de dag, spoedeisende acties die voorrang krijgen. Anderzijds slagen organisaties er onvoldoende in SPP zo werkend te krijgen dat het operationeel management in zijn personeelsmanagement veel verder kijkt dan de actuele vacaturenood of juist een overschot aan medewerkers, dan wel vraagstukken die vandaag rond individuele medewerkers spelen.

Strategische personeelsplanning lost de problemen van vandaag niet op, maar levert wel een belangrijke bijdrage aan het kunnen anticiperen op toekomstige personele knelpunten of kansen. En dat vraagt nu om actie: tijd en geld investeren in een gedegen SPP­-proces.

 

Strategie Trendsonderzoek

Het jaarlijks terugkerende Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties.

Wilt u het volledige trendsrapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hier online aanvragen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?