Zijn er straks wel nucleaire experts genoeg? | Berenschot nieuws

Zijn er straks wel nucleaire experts genoeg?

Nieuws
Zijn er straks wel nucleaire experts genoeg?

Deel dit nieuwsartikel

Datum

14 juli 2022

Leestijd

2 minuten

Nu nucleaire energie zich kan verheugen in hernieuwde populariteit, was het dreigende tekort aan nucleaire experts aanleiding voor een interdepartementale werkgroep om op korte termijn een indicatief beeld krijgen van deze schaarste.

Naar verwachting blijft de arbeidsmarktsituatie de komende drie jaar onverminderd krap en gaat het erg knellen voor specifieke functies. Dat concludeert Berenschot in een analyse van de toekomstige vraag naar nucleaire kenniswerkers op basis van interviews met de Nederlandse hoofdspelers op dit vakgebied.

De interdepartementale werkgroep werd twee jaar geleden opgericht naar aanleiding van het rapport ‘Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en Straling’ van de commissie-Van der Zande. Ten aanzien van de huidige en verwachte schaarste wilde de werkgroep weten om welk type nucleaire experts het gaat, mede vanwege verschillende initiatieven die binnen afzienbare termijn op nucleair terrein (kunnen) gaan spelen. “In de huidige krappe arbeidsmarkt weten de geïnterviewde organisaties nog met de nodige nodige moeite in de personeelsbehoefte aan nucleaire experts te voorzien”, stelt Hans van der Spek, senior managing consultant bij Berenschot. “Indien nodig trekken ze nucleaire experts uit het buitenland aan of krijgen wo-afgestudeerden met een niet-nucleaire achtergrond een aanvullende opleiding. Maar dan zijn het nog geen nucleaire experts. Bovendien is het een kostbare en tijdrovende aangelegenheid.”

Beperkte uitstroom

Geïnterviewden stelden verder dat zij ook schaarste buiten de selecte groep van nucleaire experts ervaren. Van der Spek: “Die schaarste betreft ook niet-nucleair wo-afgestudeerden alsmede hbo- en mbo-opgeleiden met een technische/bèta-opleiding. Ook signaleren de geïnterviewden een krapte aan stralingsbeschermingsexperts. De problematiek rond deze specifieke nucleaire expertise wordt nog apart verkend.” Over het algemeen tonen geïnterviewden zich tevreden over de aansluiting van de Nederlandse universitaire opleidingen tot nucleair expert en hun behoefte. “Het grote probleem is echter de beperkte uitstroom van afgestudeerden en promovendi.”

Verlies kennis

Naar verwachting blijft de arbeidsmarktsituatie op korte termijn dan ook onverminderd krap, met name voor specifieke functies, bijvoorbeeld op het gebied van ‘nuclear licensing’ en ‘nuclear engineering’. “Kwantitatief lijkt de vergrijzing vooralsnog geen groot issue te vormen, wel het daarmee gepaard gaande verlies van ‘integrators’: medewerkers die op verschillende posities werkzaam zijn geweest en daardoor beschikken over integrale kennis”, verklaart Van der Spek. Nieuwe initiatieven in de vijftien jaar, zoals de bouw van nieuwe kerncentrales, zullen de tekorten verder doen oplopen. “Gelet op de nauwe verbondenheid c.q. onderlinge afhankelijkheid binnen de sector komt de nucleaire sector als geheel al snel in de problemen als één of meer organisaties klem komen te zitten.” De uitkomsten van de interviews zijn gepresenteerd, getoetst en besproken tijdens een rondetafelbijeenkomst eind maart dit jaar.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief