Communicatiestrategie voor SOLVIT | Berenschot cases

Communicatiestrategie en campagneconcept voor SOLVIT

Case
Communicatiestrategie en campagneconcept voor SOLVIT

Deel deze case

Datum

11 augustus 2021

Opdrachtgever

Europese Commissie

De Europese Commissie vroeg ons de huidige situatie te evalueren, en een communicatiestrategie en campagne te ontwikkelen. Doel: SOLVIT op de kaart te zetten bij bedrijven en ondernemers in Nederland.

Voor de Europese Commissie is betere handhaving van interne marktregels een prioriteit. Soms komt regelgeving van lidstaten echter niet overeen met EU-regelgeving, waardoor burgers en bedrijven problemen kunnen ondervinden. In dat geval kunnen zij een beroep doen op het SOLVIT-netwerk van de Europese Commissie. In de praktijk weten bedrijven in Nederland SOLVIT niet of nauwelijks te vinden, eerdere pogingen om SOLVIT breder bekend te maken, hadden marginaal effect. De Europese Commissie vroeg ons de huidige situatie te evalueren, en vervolgens samen met creatief bureau Kwieker een communicatiestrategie en campagne te ontwikkelen. Doel: SOLVIT op de kaart te zetten bij bedrijven en ondernemers in Nederland.

Nauwelijks op het netvlies

Ondanks de mogelijk waardevolle (en gratis) ondersteuning van SOLVIT blijft het aandeel bedrijfscases in heel Europa achter ten opzichte van burgercases. Vermoedelijke oorzaak is dat SOLVIT nauwelijks op het netvlies van het bedrijfsleven staat. Het Nederlandse SOLVIT-centrum, gevestigd binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft de ambitie meer bedrijfscases aan te trekken en zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere SOLVIT-centra in Europa. Daarbij is evidence-based policy making belangrijk voor de Europese Commissie: keuzes moeten gebaseerd zijn op actuele inzichten uit de markt.

Gerichte strategie

Voor het ontwikkelen van de communicatiestrategie en campagne voerden we allereerst onderzoek uit om de huidige situatie inzichtelijk te krijgen en input op te halen voor de communicatiestrategie. Die inzichten hebben we vervolgens vertaald in een gerichte strategie inclusief aangescherpte merkpositionering, doelgroepenanalyse, uitgewerkte boodschap en speerpunten om SOLVIT optimaal te profileren in het bedrijfsleven. In een workshop met vertegenwoordigers van het Ministerie van EZK en SOLVIT Nederland hebben we de communicatiestrategie besproken en verder aangescherpt. Daarna nam creatief bureau Kwieker het stokje over. Zij hebben de communicatiestrategie vertaald naar een aansprekende campagne om SOLVIT Nederland gericht op de kaart te zetten. Verder werkten ze op basis van de strategie diverse, kansrijke concepten uit. Deze concepten zijn getest onder groepen zzp’ers en mkb-bedrijven, en gefinaliseerd op basis van een workshop met de opdrachtgever.

Actieplan

Om de strategie te implementeren, hebben we een actieplan met drie doelen uitgewerkt. Allereerst dient SOLVIT de communicatieve basis op orde te brengen. Vervolgens zou het centrum, conform ons advies, een gerichte campagne moeten voeren via stakeholders, branche- en belangenorganisaties, en zichtbaarder moeten worden via eigen kanalen en zoekmachineadvertenties. De belangrijkste succesfactoren daarbij zijn structurele aandacht voor communicatie en budget en capaciteit (in de formatie). De conceptuele campagne van Kwieker heeft veelbelovende communicatiematerialen opgeleverd voor SOLVIT.

Stevig op de kaart

Het vraagstuk van SOLVIT lag erin hun potentieel ook daadwerkelijk te realiseren en meer bedrijfscases aan te trekken. Hiervoor hebben wij een strategie ontwikkeld op basis van actuele stakeholder- en marktinzichten, met als kern: een gerichte campagne naar bedrijven en ondernemers via brancheorganisaties en koepels. Strategie en campagne zetten SOLVIT stevig op de kaart bij Nederlandse ondernemers en helpen het aantal bedrijfscases te vergroten.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?