Workflow besturing | Berenschot

Dienst

Grip op werkprocessen door datagedreven sturen

Overschrijdt uw afdeling of departement geregeld de wettelijke termijnen, heeft u hier niet goed grip op, wordt u overvallen door deze overschrijding en ervaren uw mensen daarbij ook een hoge werkdruk? Dan kan ons gestandaardiseerd datagedreven besturingsmodel helpen hierop te sturen en de efficiëntie van uw afdeling of departement te verbeteren.

Wij stellen uw afdeling in staat haar output op een beproefde manier te verhogen. Dit door middel van een reëel besturingsmodel en op basis van betrouwbare operationele data. Wij zorgen ervoor dat u grip krijgt op de procesvoering door inzicht te creëren in de in- en uitstroom en het onderhanden werk. En door daar vervolgens daadwerkelijk op te sturen. Door de problematiek en de onderliggende uitdagingen op datavlak (zoals datavervuiling) in beeld te brengen, wordt duidelijk waarom zaken blijven liggen en wat de daadwerkelijke werklast per dossier is. De verantwoordelijke afdeling leren wij werkendeweg welke maatregelen effectief zijn om het proces onder controle te krijgen of te houden. Dit doen we op basis van onze standaardaanpak waarbij we in Microsoft Power BI een dashboard inrichten dat gevoed wordt met actuele data uit uw werkprocessen. Met als eindresultaat grip op de processtappen, overzicht over het werkproces en rust op de werkvloer.

Onze oplossingen

Onze aanpak leidt tot een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van uw afdeling, waardoor het halen van wettelijke termijnen weer mogelijk wordt. Dit resultaat behaalt u door samen met ons de volgende stappen te doorlopen:

  1. Definiëren besturingsmodel: samen met u gaan we dieper in op vragen als: welk product/dienst levert de afdeling, wat is het primaire proces, hoe stuurt u dit primaire proces aan?
  2. Ontsluiten data: welke data zijn nodig voor het besturingsmodel en waar zitten die data in het systeem?
  3. Bouwen dashboard: aan de hand van deze input bouwen wij een eerste werkend Power BI dashboard.
  4. Samen verbeteren van processen: op basis van de resultaten in dit dashboard werken wij met management en medewerkers aan verbetering om zo de werkprocessen te optimaliseren. Om dit resultaat te bestendigen binnen uw organisatie, plannen we na het compacte traject een aantal korte sessies in om u hier actief bij te ondersteunen.
Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag