Duurzame inzetbaarheid in de waterschapssector | Berenschot cases

Duurzame inzetbaarheid in de waterschapssector

Case
Duurzame inzetbaarheid

Deel deze case

Datum

15 november 2023

Opdrachtgever

A&O fonds Waterschappen

Veel organisaties in de waterschapsector hebben interventies en regelingen beschikbaar om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Maar deze worden lang niet altijd vanuit een krachtige visie en in samenhang aangeboden. A&O fonds Waterschappen heeft daarom Berenschot gevraagd organisaties in deze sector op weg te helpen bij het opstellen van strategisch en integraal beleid rond duurzame inzetbaarheid.

Workshops waarom, wat en hoe

Om te beginnen organiseerde Berenschot bij 22 organisaties een workshop waarin een divers samengestelde groep van medewerkers het waarom, wat en hoe van duurzame inzetbaarheid in kaart bracht. Waarom is duurzame inzetbaarheid in hun organisatie een thema? Wat is de visie op duurzame inzetbaarheid? En hoe kan hun organisatie de duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterken?

De workshops werden positief ontvangen en brachten de organisaties weer een stap verder in het opstellen van een visie en het meer in samenhang aanbieden van de huidige instrumenten. Enkele reacties van deelnemers aan de workshops:

  • “Ik heb het gevoel dat we op eenzelfde manier naar duurzame inzetbaarheid kijken en een gedeelde visie hebben.”
  • “Er zijn nu concrete ideeën hoe we hiermee verder kunnen.”
  • “Goed om te zien dat er heel veel is binnen onze organisatie, wel belangrijk om hier focus in aan te brengen.”
  • “Er is gedeeld eigenaarschap ontstaan om met dit thema aan de slag te gaan.”

Gluren bij de buren

Naast deze workshops organiseerden we samen met A&O fonds Waterschappen enkele sessies waarin P&O’ers van verschillende organisaties samenkwamen om ervaringen uit te wisselen over duurzame inzetbaarheid. Want daar bleek veel behoefte aan: leren van P&O’ers uit andere organisaties hoe zij dit thema oppakken.

Handreiking Duurzaam werken

Op basis van de ervaringen en kennis uit deze workshops en sessies ontwikkelde Berenschot vervolgens een handreiking voor het stap voor stap opstellen van een integraal en strategisch duurzaaminzetbaarheidsbeleid. Deze bevat tevens handvatten om medewerkers op de hoogte te brengen van het aanbod, zodat ze er ook daadwerkelijk gebruik van maken. En tot slot ontstaat hiermee inzicht in wat het bevorderen van duurzaam werken oplevert. Deze handreiking resulteert uiteindelijk in een plan van aanpak om duurzaam werken in de organisatie vorm te geven. Ter introductie van de handreiking heeft A&O fonds Waterschappen samen met Berenschot een webinar opgenomen.

Duurzaam werken is voor organisaties nu de verbindende factor voor losse HR-thema’s

- Bart de Zwart, fondsmanager A&O fonds

Belang helder

De activiteiten van Berenschot hebben eraan bijgedragen dat organisaties in de waterschapsector weten hoe ze instrumenten in onderlinge samenhang kunnen aanbieden, hoe ze op een integrale manier aan duurzame inzetbaarheid kunnen werken. Om zo tot een beleid te komen dat in lijn is met de strategie van de organisatie, zodat duurzaam werken geen losstaand iets blijft, maar past binnen de visie en doelen van de organisatie. Op die manier is voor iedereen goed te begrijpen waarom duurzaam werken van belang is.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief