Effectief regelsysteem zorg | Berenschot cases

Samen in actie voor een effectief regelsysteem in de zorg

Case
Samen in actie voor een effectief regelsysteem in de zorg

Deel deze case

Datum

05 februari 2021

Opdrachtgever

Ministerie van VWS

De administratieve belasting binnen de zorg is te hoog. Berenschot heeft de ambitie substantieel bij te dragen aan een significante reductie ervan. Deze ambitie wordt breed gedeeld, onder meer door het Ministerie van VWS (directie Langdurige Zorg) en door Wesley Kaufmann, universitair hoofddocent aan de Tilburg University en expert op het gebied van administratieve lastendruk (red tape) en good governance. Samen constateren we dat de nadruk in het beleid en berichtgeving tot nu toe vooral ligt op wat nog niet goed gaat. Dat gaat niet helpen het probleem op te lossen. Maar wat dan wel?

Positieve benadering

Gezamenlijk wilden we meer de nadruk leggen op wat nodig is voor succes. Want ook binnen het huidige stelsel gaat heel veel al wel goed! Ons doel was een beweging in gang te zetten die vanuit een positieve benadering leidt tot daadwerkelijk meer werkplezier en tevredenheid van en tijd voor cliënten. Daarnaast blijft overigens het reduceren van onnodige regels en het vergemakkelijken van noodzakelijke registraties hard nodig! Maar de invloed van perceptie is tot nog toe onderschat en niet meegenomen in welke aanpak dan ook.

Green Tape Sessies

Om de beweging in gang te zetten, organiseerden we een aantal zogenaamde Green Tape-sessies met diverse vooruitstrevende denkers uit de zorg. Green Tape focust op het creëren van een systeem waar effectieve regels uit voortkomen. Kenmerken: deze regels zijn 1) geschreven, 2) hebben een valide middel-doelrelatie, 3) oefenen optimale controle uit, 4) worden consistent toegepast en 5) beschrijven doelen die actoren begrijpen.  In deze interactieve bijeenkomsten hebben we samen met zorgbestuurders, verzekeraars, belangenorganisaties, onderzoekers, adviseurs en bewindspersonen gezocht naar de échte oorzaken en onderliggende mechanismen van regeldruk. Hoe leiden bijvoorbeeld goed bedoelde initiatieven (zoals de kwaliteitsgelden in de zorg) in de uitvoering tot een registratief moeras? Van daaruit hebben we met elkaar nagedacht over échte oplossingen én wat daarvoor nodig is.

Gezamenlijk manifest

De sessies resulteerden in een enthousiaste en betrokken groep meedenkers en -doeners. Plus een gezamenlijk manifest met doordachte ideeën over het substantieel reduceren van administratieve belasting. De beweging is in gang gezet!

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?