Regeldruk en administratieve belasting | Berenschot

Dienst

Regeldruk en administratieve belasting

Met slimme oplossingen komen we tot vermindering van de regeldruk en administratieve belasting in uw organisatie.
Afbeelding - Regeldruk en administratieve belasting

Welke functie mensen ook vervullen, bijna altijd hebben ze in enige mate te maken met administratieve handelingen. Denk aan het bijhouden van tijdsbesteding, het opstellen van een leer-, zorg of ontwikkelplan of aan kwaliteitsregistraties. Hoewel niet populair zijn veel registraties wel nuttig en dienen ze als belangrijke input voor stuur- en verantwoordingsinformatie. Het probleem is echter dat professionals hier te veel tijd aan kwijt zijn. Onderzoek laat zien dat een hoge administratieve belasting ten koste gaat van directe werkzaamheden, werkplezier en het imago. Daarnaast draagt het bij aan een hoger personeelsverloop.

Verminderen regeldruk

Wij helpen u tot slimme oplossingen te komen die leiden tot een merkbare vermindering van de regeldruk en administratieve belasting. Als adviseurs hebben we de afgelopen jaren veel regeldrukonderzoek verricht, landelijk beleid medebepaald en veel organisaties ondersteund. Wij kennen de oplossingen en zijn thuis in uw sector, bedrijfsvoering en de mechanismen die ten grondslag liggen aan administratieve belasting.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Inzicht in de huidige administratieve belasting

Wij berekenen uw administratieve lasten en nalevingskosten volgens de landelijke methodiek, vastgesteld in het Handboek Meting Regeldrukkosten. Door middel van een korte enquête onder uw medewerkers brengen we de ervaren administratieve belasting in kaart.

Tijdmeetapplicatie

Met onze tijdmeetapplicatie kunnen we de feitelijke tijdsbesteding binnen uw organisatie in kaart brengen.

Verantwoording van registraties

Wij onderzoeken in hoeverre uw registraties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Snap- en schrapsessies

Onze adviseurs organiseren de zogenaamde snap- en schrapsessies 2.0. De focus ligt daarbij op ‘green tape’ (overbodige regels afschaffen) en de ‘bedoeling’ (begrip van regels leidt tot meer draagvlak).

Procesoptimalisatie

Door bijvoorbeeld Lean of automatisering helpen wij u de administratieve processen te optimaliseren.