Toekomstbestendig werkgeverschap in arbeidsmarkt | Berenschot evenement

Toekomstbestendig werkgeverschap in een sterk veranderende arbeidsmarkt

Evenement
Toekomstbestendig werkgeverschap in een sterk veranderende arbeidsmarkt

Deel dit evenement

Datum

23 mei 2024

Het vinden, aantrekken en behouden van competente medewerkers blijft een enorme uitdaging voor organisaties, mede vanwege vergrijzing en technologische innovaties. Talent wordt schaars en duur. Om CEO’s en CHRO’s te helpen hun strategie aan te scherpen rond het aantrekken en behouden van (top)talent, organiseert Berenschot op 23 mei 2024 een inspiratiemiddag.

Tijdens deze middag krijgt u op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices inzicht in de wijze waarop uw organisatie kan inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Dit aan de hand van thema’s als duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling, leiderschap en organisatie-inrichting. Thema’s met impact op de tevredenheid, betrokkenheid en prestaties van (toekomstige) medewerkers. Elk thema kent zijn eigen kansen en uitdagingen. Benieuwd hoe u daar effectief mee om kunt gaan? Dan bent u van harte uitgenodigd voor deze inspiratiemiddag!

 

Doelgroep

We organiseren deze inspiratiemiddag voor CEO’s en CHRO’s die hun organisatie optimaal willen inrichten en besturen om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden.

Praktisch

Datum
23 mei 2024
Tijd
15.30 - 18.30 uur
Locatie
Utrecht
Kosten
Gratis
Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Meer weten over de mogelijkheden om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt? Meld u dan direct online aan voor deze inspiratiemiddag!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:


15.30 - 16.00 uur

Inloop


16.00 - 16.15 uur          

Opening door Hans van der Molen, directievoorzitter Berenschot


16.15 - 16.40 uur          

Inleiding – Kraptekansen en human capital op de arbeidsmarkt: van wetenschappelijk perspectief tot innovatieve praktijkcasus

Prof. dr. Annet de Lange, senior managing consultant bij Berenschot

Krapte op de arbeidsmarkt en het vinden en behouden van talent is voor werkgevers een grote uitdaging. In deze inleiding daagt Annet de Lange u uit om kansen te onderzoeken en te benutten. Zij staat stil bij de actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bespreekt ze creatieve en innovatieve best practices rond het werven, binden en boeien van talent en omtrent de door- en uitstroom van personeel.

“Wij signaleren veel verbeterkansen in diverse sectoren. In de toeleiding, begeleiding en doorontwikkeling van personeel kan én moet de samenwerking tussen stakeholders van verschillende werkgevers in de regio echt beter”, aldus De Lange.


16.45 - 18.30 uur
         

Interactieve werksessies onder begeleiding van Berenschot-adviseurs:

Werksessie 1 – Zicht krijgen op het talent in uw organisatie en dit verzilveren

Marjan van der Meer en Jochem Poelman, beiden senior managing consultant bij Berenschot

Bij krapte op de arbeidsmarkt gaat het niet alleen om het binnenhalen van talent buiten uw organisatie, maar vooral ook om het scouten van (verborgen) talent binnen uw eigen organisatie. En om dat potentieel laten doorgroeien naar sleutelposities. Marjan van der Meer en Jochem Poelman gaan in deze werksessie in op de succesfactoren voor het identificeren en ontwikkelen van talent in uw eigen organisatie.

  1. Oog voor talent - Wat is talent? Welk talent is belangrijk voor uw organisatie? En wat zijn succesvolle methodes om het ((on)zichtbare) talent te identificeren?
  2. Stretch assignments -  In de praktijk blijken zogenaamde ‘stretch assignments’ het meest effectief om iemands specifieke talent daadwerkelijk te laten groeien. Bij zo’n opdracht moet iemand zich als het ware rekken om resultaat te behalen. Hoe kunt u dit inzetten?
  3. Leercultuur - Als een medewerker een uitdagende opdracht heeft gekregen waarin hij zich kan ontwikkelen, kan hij ook fouten maken. Gebruikt uw organisatie dit als strafmoment of leermoment? Hoe hoog is de fouttolerantie?

Tijdens deze werksessie delen beide sprekers actuele wetenschappelijke inzichten en aansprekende praktijkvoorbeelden. Daarnaast gaan ze met u in gesprek aan de hand van stellingen en nodigen ze u uit om ervaringen uit te wisselen. Naast succesverhalen zijn missers en fouten zeker ook interessant en leerzaam om met elkaar te delen.

Werksessie 2 – Kritische NextGen hr-processen en -instrumenten: talent aantrekken, behouden, ontwikkelen en het beste uit zichzelf laten halen
Arthur Claassen, senior managing consultant bij Berenschot

Hoe houd je in de huidige arbeidsmarktomstandigheden grip op de meest kritische succesfactor in het komende decennium: talent? En hoe kan nieuwe technologie de organisatie, leiders én medewerkers hierbij ondersteunen?

Dat begint met het maken van bewuste keuzes over wat u nog wel en niet meer kunt doen, wat u wel en niet kunt automatiseren of robotiseren en hoe u activiteiten anders of in andere verbanden organiseert. Cruciaal daarbij is hoe u talent behoudt en optimaal benut, continu ontwikkelt en meeneemt, om de slagkracht, continuïteit en kwaliteit van uw bedrijfsvoering te garanderen.

Arthur Claassen begeleidt u op de weg naar toekomstgericht hr: NextGen HR. Hij laat zien welke hr-instrumenten en ‑processen wij bij onze klanten inrichten om hun inzicht te bieden in de talentpool, feedback te verankeren en de employee experience continu te verbeteren. Dit alles vanuit een onderscheidende waardepropositie en een concrete IT-oplossing.

Werksessie 3 – Leidinggeven aan verandering vanuit begrip voor de onderstroom in uw organisatie

Frederique Spannenburg, senior managing consultant bij Berenschot

Vaak worden veranderingen bezien vanuit de structuur, de processen of bijvoorbeeld ICT, oftewel de bovenstroom. Frederique Spannenburg kijkt juist naar de gedrags- en cultuurverandering die nodig is om tot een blijvende verandering te komen. Zij leert u kijken met een systemische blik op verandering en hoe u als leider invloed kunt uitoefenen op de onderstroom. En wel zodanig dat medewerkers zich betrokken voelen bij de verandering en een bijdrage kunnen én willen leveren!

18.30 - 19.00 uur          

Afsluitende borrel om opgedane ideeën en inzichten verder met elkaar te delen.

Sprekers

Prof. dr. Annet de Lange

Prof. dr. Annet de Lange heeft ruim twintig jaar ervaring in het aansturen en begeleiden van complexe onderzoeks- en adviesopdrachten in relatie tot duurzame inzetbaarheid, (inclusief) werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken zoals samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Naast haar rol als senior managing consultant bij Berenschot is zij werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en als visiting professor verbonden aan verschillende buitenlandse universiteiten.

Marjan van der Meer

Marjan van der Meer heeft ruim dertig jaar ervaring in het hr-veld. Als managing consultant houdt zij zich met name bezig met (executive) assessments en coaching in een doelgroep die varieert van professionals en managers tot directie en bestuur.

Arthur Claassen

Arthur Claassen geeft als senior managing consultant leiding aan de Performance & Reward-praktijk binnen Berenschot. Hij heeft een duidelijke visie op organisatie-inrichting, rollenhuizen, het nieuwe (agile) beoordelen & belonen voor zowel executives, senior management als de bredere populatie. Vanuit een resultaatgerichte aanpak geeft hij een praktische invulling aan vernieuwende en bruikbare oplossingen binnen zijn vakgebied.

Frédérique Spannenburg

Leidinggeven aan een succesvolle verandering staat of valt met het veranderen van gedrag. Om dat te bereiken, zijn een duidelijke verandervisie, krachtig leiderschap en bevlogen teams essentieel. Daarom helpt Frédérique Spannenburg leidinggevenden ‘systemisch’ te kijken naar verandering. Want naast sturen op de harde kant van verandering, is er tevens een breed arsenaal aan interventies om de zachte kanten van gedragsverandering te beïnvloeden en zo hun impact op organisatieverandering drastisch te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze inspiratiemiddag kunt u contact opnemen met Jacobine van Parijs via j.vanparijs@berenschot.nl of 06-21411696.

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Meer weten over de mogelijkheden om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt? Meld u dan direct online aan voor deze inspiratiemiddag!