Online benchmark Sociaal Domein


Hoe verhoudt uw formatie zich tot die van vergelijkbare gemeenten en uitvoeringsorganisaties? Welke factoren zijn bepalend voor de werklast in uw organisatie? En hoe zijn de kosten en formatie verdeeld over alle taken? Deelname aan de Online benchmark Sociaal Domein geeft u antwoord op deze en vele andere vragen rond dit onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Doel en onderdelen

De Online benchmark Sociaal Domein geeft gedetailleerd inzicht in de kosten en formatie voor alle taken – primair proces en overhead – binnen het sociaal domein. De benchmark bestaat uit vier onderdelen, te weten de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet. U bent vrij om aan één of meer benchmarkonderdelen deel te nemen.

Bij elk van de vier benchmarkonderdelen kunt u diverse uitsplitsingen van kengetallen maken en deze vergelijken met die van andere organisaties: per hoofdtaak, per werkproces (primair of ondersteunend) en per kostensoort (fte’s, salarislasten en inhuur). Daarnaast krijgt u zicht op de belangrijkste werklastbepalende factoren per wettelijke taak – een solide basis voor vergelijking met andere organisaties.

Ook ontdekt u in hoeverre u taken en werkprocessen op dezelfde wijze heeft ingericht als andere organisaties. Denk aan de inzet van sociale wijkteams, het afleggen van huisbezoeken, het hanteren van caseloads, de inzet van derden, et cetera.

Waarom meedoen aan de benchmark Sociaal Domein?

  • Vergelijking van uw kosten en formatie met die van vergelijkbare organisaties.

  • Inzicht in relevante werklastbepalende factoren.

  • Duiding van het verhaal achter de cijfers op basis van sectorkennis van Berenschot.

  • Diverse verdiepende producten en diensten, van beleidsonderzoeken tot organisatie-inrichtingsmodellen.

Kosten

Wilt u meedoen aan de benchmark Sociaal Domein? Hieronder vindt u uw investering in middelen (alle bedragen zijn exclusief btw en inclusief alle overige kosten).

Grootteklasse organisatie Deelname aan één benchmark-onderdeel Deelname aan twee benchmark-onderdelen Deelname aan drie benchmark-onderdelen Deelname aan vier benchmark-onderdelen
< 30.000 inwoners € 4.000,- € 6.000,- € 8.000,- € 10.000,-
30.000 - 100.000 inwoners € 5.000,- € 7.000,- € 9.000,- € 11.000,-
> 100.000 inwoners € 6.000,- € 8.000,- € 10.000,- € 12.000,-

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kunt zich inschrijven voor de benchmark Sociaal Domein via het aanmeldformulier; u kunt ook als afzonderlijke organisatie deelnemen. Wilt u meer informatie over de aanpak en processtappen? Download dan de brochure (pdf, 547 kB) over deze benchmark.Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via benchmarksociaaldomein@berenschot.nl of 030 - 291 68 03 (secretariaat).